Članovi

//Članovi
Članovi 2024-04-20T17:59:56+01:00

Jakob A. Finci
Počasni predsjednik
jakob.finci@ewbbih.com

Robert Jovanović
Predsjednik
robert.jovanovic@ewbbih.com

Kenan Ademović
Potpredsjednik
kenan.ademovic@ewbbih.com

Igor Davidović 
Potpredsjednik
igor.davidovic@ewbbih.com

Zdenko Mihajlović
In memoriam

Lamija Tanović
lamija.tanovic@ewbbih.com

Damjan Jugović
Predsjednik upravnog odbora
damjan.jugovic@ewbbih.com

Draško Aćimović
drasko.acimovic@ewbbih.com

Ilija Trninić
ilija.trninic@ewbbih.com

Vjekoslav Domljan
vjekoslav.domljan@ewbbih.com

Dario Jovanović
dario.jovanovic@ewbbih.com

Miodrag Živanović
miodrag.zivanovic@ewbbih.com

Nurka Pranjić
nurka.pranjic@ewbbih.com

Nedeljko Stanković
nedeljko.stankovic@ewbbih.com

Adila Pašalic Kreso
adila.pasalic.kreso@ewbbih.com

Srđan Blagovčanin
srdjan.blagovcanin@ewbbih.com

Zekerijah Smajić
zekerijah.smajic@ewbbih.com

Gordana Šarovic
gordana.sarovic@ewbbih.com

Damir Marjanović
damir.marjanovic@ewbbih.com

Haris Huseinagić
haris.huseinagic@ewbbih.com

Davor Maksimović
davor.maksimovic@ewbbih.com

Naida Ademović
naida.ademovic@ewbbih.com

Zlatko Hadžidedić
zlatko.hadzidedic@ewbbih.com

Goran Riđić
goran.ridic@ewbbih.com

Senada Softić
senada.softic@ewbbih.com

Faruk Hadžić 
faruk.hadzic@ewbbih.com

Vildana Bijedić
vildana.bijedic@ewbbih.com

Slobodan Nešković
slobodan.neskovic@ewbbih.com

Bojana Škrobić Omerović
bojana.skrobicomerovic@ewbbih.com

Predrag Bjelošević
predrag.bjelosevic@ewbbih.com

Bernarda Teklić
bernarda.teklic@ewbbih.com

Miroslav Galić
miroslav.galic@ewbbih.com

Suad Halilčević
suad.halilcevic@ewbbih.com

Vedran Mihajlović
vedran.mihajlovic@ewbbih.com

Suzana Nadarević
suzana.nadarevic@ewbbih.com

Enna Zone Đonlić 
enna.zone.djonlic@ewbbih.com

Ines Jovanović 
ines.jovanovic@ewbbih.com

Vedad Šehanović
vedad.sehanovic@ewbbih.com

Nikolina Cvijić 
nikolina.cvijic@ewbbih.com

Goran Nikolić
goran.nikolic@ewbbih.com

Marijo Pejić
In Memoriam

Emina Hadžić
emina.hadzic@ewbbih.com

Lamija Bibezić
lamija.bibezic@ewbbih.com