Senada Softić-Telalović

/Senada Softić-Telalović

Senada Softić-Telalović rođena je 1962. godine u Zenici. Godine 1970. njeni roditelji su emigrirali u Australiju, gdje je Senada živjela proteklih 46 godina. U martu 2016. Senada se vratila u Bosnu i Hercegovinu i trenutno živi u Sarajevu.

U Melbourneu, Australija, završila je osnovno, srednje i visoko obrazovanje, s diplomom Bachelor of Arts u tumačenju i prevođenju, a kao strani student sa stipendijom Matice iseljenika Hrvatske nastavila je studij na Sveučilištu u Zagrebu (primjenjenu lingvistiku), kao dio postdiplomskog studija.

Što se tiče profesionalne karijere, Senada je trenutno direktorica firme CALD Group, koja je osnovana u februaru 2008. Prije osnivanje vlastite firme Senada je bila na poziciji generalnog direktora VITS LanguageLink (poslovna firma u vlasništvu Vlade Viktorije) 20 godina, a prije toga više od deset godina obavljala je dužnosti višeg menadžmenta i pomoćnika direktora pri Uredu za etničke odnose, Odjel Premijera Vlade Viktorije. Istovremeno, od 1992. do 2008 bila je vanredni profesor na RMIT Univerzitetu, Odjel za jezike.

2000. godine Senada je proglašena “Poslovnom ženom godine”, za korporativni i vladin sektor, u državi Viktorija; 2003. godine nagrađena je ordenom Kraljice Viktorije II (Australian Centenary Medal) za doprinos poslovnom uspjehu u Australiji, a u oktobru 2010. godine imenovana je Ambasadorom Univerziteta Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Njen ugled u profesionalnom sektoru nije ograničen samo na Australiju, njena poslovna reputacija je poznata i visoko cijenjena i u drugim zemljama. Članica je ključnih odbora i savjetodavnih tijela relevantnih za jezične usluge u Australiji, prezentovala je na svim ključnim konferencijama, autor je brojnih članaka, udžbenika i raznih publikacija, uključujući i zakonodavni Rječnik kojeg je objavio VITS LanguageLink na 15 jezika (prevedeno).

Senada je aktivno uključena u život bh dijaspore, obavljala je funkciju predsjednice Vijeća BiH organizacija Australije punih 10 godina, a 2006. i 2008. godine izabrana je za predsjednicu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBiH). Posvetila je više od 30 godina radu sa BiH dijasporom širom svijeta.

Senada je, ne samo predana predstavnica BiH zajednice, ona je dobijala priznanja i za svoj rad i trud kao borac za ljudska prava. Ona motivira članove zajednice i koordinira značajne humanitarne projekte kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija, a moto “Ujedinjeni smo jači” koristi za kreiranje i postizanje najboljih rezultata.

Danas, Senada želi da se uključi u akciju pružanja stručne podrške malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini u restruktuiranju i repozicioniranju njihovog poslovanja u cilju postizanja veće efikasnosti, višeg nivoa morala radnika i poboljšanja prakse upravljanja kojom će se prihvatiti i podržati jak i produktivan timski rad.

Također, s obzirom na njene jake veze sa BiH dijasporom, Senada želi da pomogne privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini da se postigne održivi, široko raspostranjeni ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva, fokusiranjem na pozitivan angažman BiH dijaspore u lokalnom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, ne na bazi humanitarnih projekata, već kroz konstruktivno poslovno partnerstvo i ulaganje.

2018-01-08T19:58:55+01:00 April 1st, 2017|