Upravni Odbor

//Upravni Odbor
Upravni Odbor 2019-01-19T12:45:39+01:00

Robert Jovanović
Predsjednik Upravnog Odbora
robert.jovanovic@ewbbih.com

Jakob A. Finci
Predsjednik
jakob.finci@ewbbih.com

Zdenko Mihajlović
In memoriam 

Kenan Ademović
Potpredsjednik
kenan.ademovic@ewbbih.com

Igor Davidović
Potpredsjednik
igor.davidovic@ewbbih.com

Lamija Tanović
lamija.tanovic@ewbbih.com

Haris Huseinagić
haris.huseinagic@ewbbih.com

Save