Kontakt Informacije

Titova 2, 71000 Sarajevo, BiH

Phone: +387 (0)33 265 215

Fax: +387 (0)33 265 216

Web: http://www.ewbbih.com

Upravni Odbor

Home/O Nama/Upravni Odbor
Upravni Odbor 2017-07-29T12:24:56+00:00

Robert Jovanović
Predsjednik Upravnog Odbora
robert.jovanovic@ewbbih.com

Jakob A. Finci
Predsjednik
jakob.finci@ewbbih.com

Zdenko Mihajlović
Potpredsjednik
zdenko.mihajlovic@ewbbih.com

Kenan Ademović
Potpredsjednik
kenan.ademovic@ewbbih.com

Lamija Tanović
lamija.tanovic@ewbbih.com

Haris Huseinagić
haris.huseinagic@ewbbih.com

Mirza Atić
mirza.atic@ewbbih.com

Vedran Škoro
vedran.skoro@ewbbih.com

Zlatan Begić
zlatan.begic@ewbbih.com

Save