Robert Jovanović
Predsjednik Upravnog Odbora
robert.jovanovic@ewbbih.com

Jakob A. Finci
Predsjednik
jakob.finci@ewbbih.com

Zdenko Mihajlović
Potpredsjednik
zdenko.mihajlovic@ewbbih.com

Kenan Ademović
Potpredsjednik
kenan.ademovic@ewbbih.com

Haris Huseinagić
haris.huseinagic@ewbbih.com

Slobodan Marković
slobodan.markovic@ewbbih.com