Damjan Jugović

/Damjan Jugović

Damjan Jugović je rođen 1992. godine. Prve korake u društvenom aktivizmu započeo je kroz studentski angažman u srednjoj školi a kasnije nastavio pri fakultetu. Predstavljao je srednjoškolce BiH u Uniji srednjoškolaca Evrope (OBESSU). U periodu od 2011-2014. godine, Damjan je bio jedan od pet omladinskih ambasadora mira pri Savjetu Evrope. Projekat je imao za cilj jačanje saradnje mladih u izgradnji mira i promociju dijaloga i tolerancije.
Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, završio je osnovne i master studije iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija. Nosilac je priznanja za studenta generacije, te medalje časti za proces pomirenja među mladima. Po završetku studija u BiH, kao stipendista Evropske unije u sklopu programa Erasmus+, Damjan je školovanje nastavio pri Erasmus univerzitetu u Holandiji, takođe u oblasti sigurnosti i mira. Specijalizaciju i istraživanje je sproveo na američkom George Mason univerzitetu kao stipendista Fulbrajt programa.
Damjan je alumnista Fulbrajt programa, fondacije Konrad Adenauer i Savjetodavne grupe mladih pri OEBS misiji u Bosni i Hercegovini. Radno iskustvo sticao je radeći za British Council u BiH, OSCE HCNM u Holandiji, Međunarodnu organizaciju za migracije a trenutno radi pri Savjetu Evrope. Pored maternjeg jezika, govori engleski i francuski. Interesovanja ističe u oblasti iz demokratije, obrazovanja, bezbjednosti i međunarodnih odnosa.

2023-09-26T22:25:42+01:00