Kontakt Informacije

Titova 2, 71000 Sarajevo, BiH

Phone: +387 (0)33 265 215

Fax: +387 (0)33 265 216

Web: http://www.ewbbih.com

Foto

Foto 2017-05-28T13:30:38+00:00

Vildana Bijedić član EWB na konferenciji BiH dijaspore u Washingtonu

Vjekoslav Domljan na Kipru u Nikoziji. Jednodnevna konferencija o bivšoj “Federalnoj Jugoslaviji i njenim sljednicama”

Konferencija povodom početka rada “East West Bridge u BiH” Sarajevo, 21. Novembar 2016

Sastanak rukovodstva EWB BiH sa presjedništvom EWB International; 18. Mart 2016

Robert Jovanović, Miloš Stevanović, Jovan Kovačić, Jakob Finci, Tahir Hasanovič, Zdenko Mihajlović

Rim-Italija; 11. Decembar 2015.

Konferencija povodom otvaranja ogranka EWB Italy.

Centrala EWB-a; April 2015

Početak pregovora otvaranja ogranka EWB BIH.