Kontakt Informacije

Titova 2, 71000 Sarajevo, BiH

Phone: +387 (0)33 265 215

Fax: +387 (0)33 265 216

Web: http://www.ewbbih.com

Home 2017-09-18T15:42:11+00:00

Independent scientific and research community:

science, research, learning, dialogue, tolerance, understanding.

Članovi u Vijestima

Zekerijah Smajić o aktuelnim pitanjima

EWB Int. sarađuje sa:

Konfučije

“Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je

– izbjegavajte ga!

Ko ne zna, a zna da ne zna – dijete je

– naučite ga!

Ko zna, a ne zna da zna – spava

– probudite ga!

Ko zna i zna da zna – mudar je

– slijedite ga!”

Nadolazeći događaji

Ankete

Da li civilno društvo treba da preuzme aktivniju ulogu u BiH?

Korisne Mudrosti

Radjard Kipling
Nikola Tesla
Walt Disney
Konfučije
Noam Čomski