U Trebinju održana “Akademija izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” 25.03. 2024.

/U Trebinju održana “Akademija izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” 25.03. 2024.

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

 

U Trebinju održana “Akademija izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini”  25.03. 2024.

Predavači: prof. Maja Gasal Vražalica direktorica Akademije za žene, ambasador Igor Davidović, prof. dr. Dražen Barbarić,  

Moderatori: Robert Jovanović predsjednik East West Bridge u BIH i Damjan Jugović predsjednik UO East West Bridge u BIH

Grad Sunca i hotel SL Trebinje bili su domaćini seminara. 

Robert Jovanović, predsjednik organizacije East West Bridge u BIH objavio je da će se završna napredna “Akademija izvrsnosti Most Istok zapad u BiH” održati od 25. do 27. aprila u Tuzli !

Na Akademiji izvrsnosti u Trebinju sa mladima se govorilo o najektuelnijim temama koje će odrediti naredni period i društveno-političke demokratske procese u Bosni i Hercegovini. 

U prvoj sesiji se govorilo na temu:

“OTVARANJE PREGOVORA O ČLANSTVU BIH U EU” – Perspektive i izazovi, naredni koraci nakon otvaranja pregovora.

* Igor Davidović,  ambasador BiH i raniji glavni pregovarač sa EU u svom izlaganju pored ostalog rekao je: 

Odluka Evropskog savjeta o otvaranju pregovora o pristupanju BiH u čanstvo EU označila je novu eru u integracijskom procesu. Nakon skoro dvije decenije obostranog zastoja, uslovljavanja, odgađanja ili odbijanja, pred nama su nove mogućnosti i izazovi. Uvjerenje da EU pruža ruku I daje ozbiljnu šansu, u BiH bi trebalo razumijeti kao dobru priliku za novi zamah u novom ambijentu. Bilo bi pogrešno novi pregovarački okvir uvesti u stare rasprave i ponovo propustiti priliku koja se sada nudi ozbiljno i utemeljeno. BiH raspolaže  kapacitetima za vođenje pregovora o članstvu, izvanrednim ekspertima u domenu evropskih integracija, stručno izgrađenim i dokazanim, sasvim spremnim za izvođenje pregovaračkih procesa. Model uvođenja sadašnjih uslova u pregovaračke pozicije tokom pokrenutih sektorskih pregovora, olakšao bi postizanje obostrano prihvatljivih rješenja i za EU i za BiH, pa bi se dugogodišnji zastoj opkončao i omogućio racionalan vremenski okvir izvođenja I dovršetka pregovora o članstvu  BiH u EU. Realna vremenska procjena trajanja i uspješnog dovršertka pregovora  ukazuje i na potrebu aktivnog angažmana mladih – radi se o njihovoj bliskoj budućnosti i direktnom uticaju na njihovo zapošljavanje, karijere, poboljšanje životnog standarda ili postizanje boljeg okruženja i prilika. Članstvo u EU se opisuje kao generacijski poduhvat, mladi su najpozvaniji da u svom najboljem interesu prihvate dio odgovornosti i daju svoj aktivan doprinos integracijskim procesima.

* Dražen Barbarić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, dao je i svoj osvrt o otvaranju pregovora o članstvu BiH u EU:

Barbarić je istaknuo da nam u BiH treba racionalan pristup Europskoj uniji, a ne njezino mitologiziranje ili divinizacija. EU ne smije biti shvaćena kao panaceja koja će riješiti sve naše društvene i političke probleme.

Isto tako, istaknuo je da sam europski put je, a ne članstvo mora biti cilj. Čak i ako ne postanemo u skorije vrijeme punopravna članica, izuzetna stvar za BiH bit će unaprjeđenje svake dimenzije javne sfere i javnih politika. Pri tome, potpuno je nevažno što građani ne poznaju mehanizme funkcioniranja kompleksnoga sustava EU, bitno je da u svakom segmentu na vlastitoj koži osjete napredak prilikom integracijskoga procesa.

EU će postati istinski faktor političke promjene s ogromnim reformskim potencijalom u BiH tek u poodmakloj fazi pregovora. Tek kada europska pitanja postanu sastavni dio unutarnje političke dinamike tada smo na tragu stvaranje pluralne, demokratske, multinacionalne države. Tada neće biti deklarativne podrške ili blefiranja, građani će kažnjavati svaki odmak od EU politike jer će članstvo biti nadomak. Takva situacija će dovesti ključne aktere u situaciju izvanrednosti gdje će EU imati snažne poluge pritiska, a domaći političari nužno morati popuštati i približavati se kompromisu.

AKADEMIJA IZVRSNOSTI EWB BIH-Otvaranje pregovora o članstvu BiH u Europskoj Uniji-Trebinje 25.03. 2024.  1. Sesija -VIDEO

Robert Jovanović predsjednik EWB BIH naglasio je:

Od samog početka na svim našim akademijama razgovarali smo sa mladima o tome i došli do istih zaključaka, da je od izuzetnog značaja da se radi unapređenja integriteta izbornog procesa u BiH što prije trebaju uvesti savremene digitalne tehnologije. Ali paralelno s tim u narednim koracima uvesti i “obavezu glasanja” radi povećanja stope izlaznosti, te uvođenja Instituta za prijevremene i vanredne izbore kako bi se osigurali mehanizmi za nesmetan rad državnih institucija bez blokada. Ovim se podiže nivo odgovornosti izabranih u organima javne uprave i donosioca odluka. Uloga civilnog društva i posebno mladih u ovim demokratskim procesima mora biti mnogo veća nego što je to bilo do sada.  East West Bridge BiH u svojim redovim ima izuzetne ljude profesionalce koji mogu mnogo da pomognu u tome!

Nakon uspješno sprovedenog ciklusa seminara u deset lokalnih zajednica u BiH ovom prilikom Robert Jovanović je najavio i završnu naprednu “Akademiju izvrsnosti Most Istok zapad u BiH” koja će se održati od 25. do 27. aprila u Tuzli uz aktivno učešće svih odabranih predstavnika lokalnih zajednica u kojima su sprovedeni ovi seminari za mlade ( Jajce, Ugljevik, Livno, Brčko, Ilijaš, Pale, Doboj, Banovići, Čapljina, Trebinje).

Očekujemo veoma kvalitetne diskusije u završnoj akademiji u Tuzli te donošenje niza važnih zaključaka koji će u vidu dokumenta biti predstavljeni kako medijima tako i javnoj upravi, od kojih potom očekujemo rješavanje ovih pitanja koja se tiču svih građana u BiH, a posebno mladih u koje polažemo velike nade da će u narednom periodu u budućnosti svojim aktivnim učešćem pokretati i sprovoditi pozitivne demokratske promjene u društvu, kroz primjenu svega onog dobrog što su imali priliku čuti na ovoj akademiji u diskusijama sa predavačima i svojim mladim kolegama i kolegicama u Bosni i Hercegovini.       

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

 

 

2024-03-28T15:15:20+01:00 March 26th, 2024|