O Nama

/O Nama
O Nama 2018-01-08T19:58:55+01:00

EWB-BiH STRUKTURA

Predsjedništvo
Upravni Odbor
Savjetodavni Odbor
Članovi
Sekretarijat

Grupa nezavisnih stručnjaka okupila se sa idejom osnivanja organizacije koja će u vremenu koje je pred nama biti svjetionik i snažan kontrolor kvaliteta političkog života u BiH. Odlučni smo u tome da treba graditi mostove među ljudima, polazeći od pretpostavke da su političari i javna uprava tu zbog nas, građana, a ne mi zbog njih, jer mi ih plaćamo i oni treba da nam svakodnevno odgovaraju za svoje postupke. I kada se to polazište jednom konačno utemelji kao trajni princip, onda više neće biti toliko važno koja stranka ili pojedinac je na vlasti.

Stoga s ponosom možemo objaviti osnivanje East-West Bridge Bosne i Hercegovine nakon održanog inicijativnog sastanka u Sarajevu, 1. Februara 2016. godine. Inicijativni odbor preuzeo je ulogu Predsjedništva EWB BiH.EWB IDEJA

Most Istok Zapad – Bosna i Hercegovina (East West Bridge BiH ) je nezavisno naučno i istraživačko udruženje koje u saradnji sa drugim institucijama i analitičkim i istraživačkim (think-tank) organizacijama u regionu i širom svijeta usvaja smjernice za razvoj pojedinca, društva i države. Jedan od glavnih zadataka je da pomogne u određivanju, oblikovanju i primjeni reformi koje su potrebne za trasiranje napornog puta Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u regionu ka članstvu u Evropskoj uniji; promoviše sveobuhvatan, otvoren i iskren dijalog o svim gorućim pitanjima koja sputavaju razvoj regiona; pomaže osnaživanju ekonomije i poboljšanju životnog standarda, obrazovanja, socijalne brige i zdravstva; ubrzava sveukupno približavanje u regionu i doprinosi učvršćivanju političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih veza između zemalja jugoistočne Evrope.

Ovo društvo osniva grupa BH i regionalnih stručnjaka da kako domaćoj tako i međunarodnoj javnosti bude svjetionik u vremenu kada je BiH uzdrmana tranzicijom i svjetskom ekonomskom krizom. U tom vremenu regionu nedostaje kvalitetan dijalog, kada vlada duboko nepovjerenje, a nestranačko i nepristrasno mišljenje je prava rijetkost.

EWB BiH, ne gaji političke ambicije ali stremi da se uspostavi kao kontrolor kvaliteta politike i osnovan je da popuni tu prazninu i da stotinama nezavisnih stručnjaka u BiH i širem regionu omogući da se njihov glas čuje i da djeluje kao nezavisna organizacija za prijeko potrebno drugačije, nekonvencionalno empirijsko istraživanje i diskusiju.

Svrha EWB BiH je da obrazuje, prosvjetli i savjetuje, precizno definiše bitne probleme u društvima i ponudi rješenja.

U tom cilju, EWB-BiH će organizovati radne grupe koje se bave: obrazovanjem, kulturom, ekonomijom, ljudskim pravima, pravnim sistemom, zdravstvom, ekologijom, Vanjskom i unutrašnjom politikom, medijima, borbom protiv kriminala, korupcije i terorizma.

Svaka grupa sarađuje sa sličnim think-tank organizacijama i institucijama širom svijeta i objavljuje izveštaje o stanju u svojoj oblasti.

Na kraju godine će se prezentirati godišnji izveštaj ‘Stanje nacije’ koji pruža stručan, nepristrasan i pouzdan pregled stanja u BiH i regionu, ali i nudi nedvosmislena rješenja za goruće probleme i pouke kako ići naprijed.

Radimo na tome da upoznamo javnost u BiH i regionu sa demokratskim, političkim, ekonomskim i kulturnim tokovima u svijetu i dostignućima zapadne i istočne civilizacije.
Pokušavamo da ih pomirimo kako bismo konačno uklonili ili bar umanjili ogromne, emotivne podjele između zagovarača Istoka i pristalica Zapada i omogućili BiH i širem regionu da ubiru najbolje plodove iz oba svijeta.

Mnogo toga je uništeno u BiH i jugoistočnoj Evropi u poslednjih 20 godina, ali je vjerovatno najteže ponovo uspostaviti sistem vrijednosti. Još jedan zadatak EWB-BiH je da pomogne da se taj sistem pročisti, povrati i osvježi, ne samo u BiH nego i u cijelom regionu.

Poziv od nas da učestvuju u radu ove organizacije dobiće oni koji svojim stručnim znanjem, ljudskim i moralnim kvalitetima mogu doprinjeti ne samo ovoj ideji nego razvoju Bosne i Hercegovine u sinergiji cijelog regiona, takvi su dobrodošli i mogu podnijeti svoju prijavu za prijem u članstvo EWB-BiH !

EAST-WEST BRIDGE Bosnia and Herzegovina je sastavni dio internacionalne mreže EWB koja ima intenciju širenja u mnogim zemljama svijeta.