Uspješno je završen trodnevni napredni seminar “Akademije izvrsnosti East West Bridge u BiH”. Donosimo vam prvi prilog izvještaja!

/Uspješno je završen trodnevni napredni seminar “Akademije izvrsnosti East West Bridge u BiH”. Donosimo vam prvi prilog izvještaja!

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

 

U Tuzli je uspješno završena trodnevna napredna “Akademija izvrsnosti East West Bridge u Bosni i Hercegovini”.

Donosimo vam prvi prilog izvještaja!

U nekoliko dana izvještavanja donosimo vam zanimljive dijelove iz sadržaja brojnih dešavanja “EWB Akademije izvrsnosti”. Na kraju ćemo objaviti i predstaviti neke od najvažnijih zaključaka i preporuka mladih učesnika, koje će zajedno sa EWB BIH uputiti prema javnoj upravi. 

Prvi dan naprednog seminara protekao je u okupljanju učesnika i predavača u hotelu Vertigos koji je bio mjesto održavanja seminara. U večernjim satima nakon radne večere počeo je napredni seminar, gdje su zajedno rezimirali niz važnih tema o kojima se razgovaralo na proteklim baznim seminarima u 10 lokalnih zajednica. Dogovoreno je da se na kraju akademije trećeg dana donese prioritetna lista zaključaka i preporuka prema javnoj upravi.

Na taj način civilno društvo može artikulisti svoje preporuke i dati svoj doprinos da u sinergiji sa  javnom upravom zajednički rade na nekim boljim rješenjima koja su u interesu svih građana u BiH.

VIDEO – Predstavljanje učesnika i uvodni dio prvog dana seminara: 

 

Učesnici naprednog seminara bili su 20 odabranih mladih aktivista koji dolaze iz različitih gradova širom Bosne i Hercegovine, imali su priliku družiti se, razgovarati sa eminentnim predavačima, razvijati kritičko mišljenje i učiti od stručnjaka iz oblasti lokalnog aktivizma, demokratije, liderstva, geopolitike, obrazovanja, ekonomije, antikorupcije, te diskutovati o aktuelnim temama i zbivanjima u BiH i regionu.

Predavači završne napredne EWB Akademije izvrsnosti su bili:

 • Igor Davidović – bivši ambasador BiH, glavni pregovarač BiH sa EU 

 • Draško Aćimović – ekonomski ekspert, bivši ambasador BiH 

 • Bojan Šošić – ambasador BiH u Švedskoj 

 • Jovan Kovačić – predsjednik East West Bridge International

 • Zijad Lugavić – gradonačelnik Tuzle 

 • Vehid Šehić Šale– pravni stručnjak /Forum Građana Tuzla

 • Suzana Sekulović Kadirić – savjetnica za liderstvo i komunikaciju /Švedska

 • Zoran Pavlović – ekonomski ekspert

 • Dinka Huremović – aktivistkinja za ljudska prava

 • Mirela Biković – aktivistica Omladinski resursni centar Tuzla

Moderatori: 

 • Damjan Jugović – predsjednik upravnog odbora East West Bridge u BIH

 • Robert Jovanović – predsjednik East West Bridge u BIH

Na završnom naprednom seminaru su pored navedenih imena korištena iskustva i preporuke svih ostalih stručnjaka i eksperata koji su aktivno sudjelovali u proteklom ciklusu seminara: Jakob Finci, Lamija Tanović, Srđan Blagovčanin, Maja Gasal Vražalica, Ilija Trninić, Dario Jovanović, Kenan Ademović, Vedran Zubić, Dražen Barbarić, Nermina Mujagić, Vedad Pašić, Elvir Bucalo, Sabina Silajdžić, Ognjen Marković, Kasim Tatić, Almir Badnjević, Vedran Škoro, Mirza Atić … i drugi

Uprava organizacije East West Bridge u BiH je u izboru između više lokalnih zajednica u BiH koje mogu biti dobri domaćini i primjer dobrog funkcionisanja javne uprave, odabrali Grad Tuzlu. To je svojevrsno priznanje gradu i velika čast da budu domaćini održavanja finalne napredne “Akademije izvrsnosti East West Bridge u BiH”.

– Posjeta “Forumu građana Tuzla” i razgovor sa predsjednikom foruma Vehidom Šehićem.

Drugog dana održavanja akademije u sklopu brojnih planiranih trodnevnih aktivnosti, organizovan je obilazak Tuzle, te posjeta “Forumu građana Tuzla”. Učesnici su imali priliku razgovarati i diskutovati sa predsjednikom foruma Vehidom Šehićem Šaletom o građanskom aktivizmu, o  izbornom zakonu i prijedlozima mnogih drugih rješenja koja bi unaprijedila ukupni ambijent u našem BH društvu. 

VIDEO – Posjeta učesnika Akademije izvrsnosti EWB BIH Forumu građana Tuzla, razgovori i diskusija: 

Mladim učesnicima akademije je ova posjeta Forumu građana Tuzla bila izuzetno korisno iskustvo i inspiracija u daljem radu i aktivizmu u svojim lokanim zajednicama. 

U ovoj delegaciji “Akademije East West Bridge” pored 20 mladih učesnika bili su i članovi uprave; Igor Davidović i Draško Aćimović nekadašnji ambasadori BiH, Zoran Pavlović ekonomski ekspert, Damjan Jugović predsjednik upravnog odbora EWB BIH, te predsjednik EWB BIH Robert Jovanović.

– Posjeta gradskoj upravi Tuzle i razgovor sa gradonačelnikom Zijadom Lugavićem.

Istog dana je organizovana i posjeta gradskoj upravi Tuzle. Tom prilikom gradonačelnik Zijad Lugavić primio je učesnike “Akademije izvrsnosti EWB BIH”, sa kojima je razgovarao o izazovima odgovornog upravljanja javnim resursima u lokalnoj zajednici.

Tokom susreta mladi su imali priliku razgovarati s gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, postavljati pitanja i diskutovati o aktuelnim temama, ali i drugim temama koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Također su pohvalili sve što je Grad do sada uradio kako za mlade, tako i za građane Tuzle, te su istaknuli da je Grad Tuzla prepoznat kao primjer lokalne zajednice koja podržava mlade i lider je u oblasti omladinskog aktivizma.

Učesnici Akademije izvrsnosti koju je predvodio predsjednik East West Bridge u BiH Robert Jovanović, zahvalili su se gradonačelniku Zijadu Lugaviću na prijemu, te su izrazili pohvale za modele dobre prakse i aktivnosti koje Grad Tuzla primjenjuje u oblasti poduzetništva, omladinskog aktivizma, ali i donošenja Budžeta kojim se nastoje zadovoljiti potrebe svih građana Tuzle.

Kao članovi uprave East West Bridge u BiH” u delegaciji su bili i nekadašnji ambasadori BiH Igor Davidović i Draško Aćimović, predsjednik upravnog odbora EWB BIH Damjan Jugović, te predstavnica američke ambasade u BiH Irma Harambašić.

Na ovoj “Akademiji izvrsnosti East West Bridge u BiH” učesnici će kroz svoje aktivnosti donijeti niz zaključaka i preporuka prema javnoj upravi dajući time svoj doprinos ka rješavanju mnogih važnih pitanja.

Tom prilikom Robert Jovanović je istakao važnost i potrebu jačanja uloge civilnog društva kao korektiva javne uprave na svim nivoima, te da ova saradnja u narednom periodu treba biti mnogo jača nego što je to bilo do sada.

VIDEO – Tuzla, prvi uvodni dio: 

VIDEO – drugi dio razgovori sa gradonačenikom Zijadom Lugavićem: 

 

Njegujući kulturu sjećanja, učesnici “Akademije izvrsnsosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” i predstavnci američke ambasade u BiH, položili su cvijeće na Kapiji, u znak sječanja na žrtve zločina na Kapiji 25. maja 1995. godine, te odali pietet svim žrtvama ove tragedije.

“Akademija izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” nastavila je dalje sa radom po svojoj obimnoj agendi i do kraja dana, a izvještaj o tome i zanimljivosti vam donosimo uskoro u novom prilogu …  

Pogledajte foto galeriju:

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

 

2024-05-03T09:27:29+01:00 May 2nd, 2024|