Održan je sedmi seminar “Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” Doboj 24.01. 2024.

/Održan je sedmi seminar “Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” Doboj 24.01. 2024.

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

Održan je sedmi seminar “Akademije izvrsnosti Most Istok Zapad u Bosni i Hercegovini” – Doboj 24.01. 2024.

Predavači: prof. dr. Kasim Tatić, Ilija Trninić, mr. Ognjen Marković

Moderator: Robert Jovanović predsjednik East West Bridge u BIH 

Ključne poruke sa seminara iz Doboja…

Ognjen Marković, Magistar elektrotehničkih nauka naglašava:

MORAMO SE PLANSKI PRIPREMITI ZA ENERGETSKU TRANZICIJU U BIH INAČE ĆEMO IMATI OZBILJAN PROBLEM!

Mr. Ognjen Marković – “Nacionalni energetski i klimatski plan za BiH” – VIDEO 

Ognjen Marković je istakao: 

 1. Nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) je najznačajniji dokument koji definiše budući razvoj energetskog sektora u svakoj zemlji, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

 2. Pored ostalog, on definiše ciljeve, politike i mjere usklađene sa EU politikom dekarbonizacije energetskog sektora.

 3. Ključni ciljevi NECP-a za Bosnu i Hercegovinu, usaglašeni sa Energetskom zajednicom su, prije svega, smanjenje emisija stakleničkih gasova za 41 % u odnosu na emsije iz 1990-e godine; povećanje učešća kapaciteta obnovljivih izvora u ukupnim kapacitetima sa 54 % u 2022-oj godini na 71% u 2030-oj godini.

 4. Prethdno podrazumijeva gašenje cca 340 MW kapaciteta u termoelektranama na ugalj i gradnju cca 2.500 MW kapacieta u solarnim , vjetro i hidroelektanama.

 5. Procjenjuje se da je samo za gradnju novih kapaciteta iz obnovljhivih izvora potrebno oko 2.5 milijardi Eura dok je za ukupni proces tranzicije potrebno između 7 i 8 milijardi Eura.

 6. Jedan od ključnih uslova za uspješnu dekarbonizaciju energetskog sektora je provođenje „pravedne tranzicije regiona sa eksploatacijom uglja“. Iza ovog uslova stoji vrlo složen projekat osiguranja ekonomskih aktivnosti u područjima gdje se eksploatiše ugalj i proizvodi električlna energija iz uglja. Navedeni projekta obuhvata prekvalifikaciju radne snage, razvoj novih projekata koji će omogučiti zapošljavanje radnos sposobnog stanovništva, promjenu školskih programa, planove zbrinjavanja onih koji ostanu bez radnih mijesta u sektoru eksloatacije uglja,…

 7. Mladi ljudi u Bosni i Hercegovinu mogu svojim aktivnim djelovanjem dati doprinos relizacije procesa dekarbonizacije i to, pored ostalog, kroz:

 • učešće u privednim aktivnostima koja se odnose na gradnju malih solarnih elektrana i primjenu mjera energetske efikasnosti;

 • promociju mjera štednje energije;

 • lobiranjem u lokalnim zajednicama na davanju doprinosa procesu dekarbonizacije;

 • lobiranju na donošenju programa i propisa u naprijed navedenim oblastima.

Ilija Trninić – “Uloga civilnog društva i aktivizam mladih u lokalnim zajednicama u BIH”.- VIDEO

Ilija Trninić, osnivač i vlasnik Konsultantske kuće „ConTemplum Consulting“.

“Civilno društvo je sistem vrijednosti u kojem pojedinac ostvaruje interakciju sa institucijama i organizacijama i na taj način gradi se međusobno povjerenje a život svih građana je kvalitetniji.

Takvo društvo predstavlja prostor djelovanja i aktivizma naročito mladih kojima podstiče i kreira uslove za preuzimanje odgovornosti.

Mladima treba obezbijediti pozitivne uzore u društvu i promovisati humane vrijednosti i načela.” – rekao je Ilija Trninić

Prof. Kasim Tatić – “Mladi i poduzetništvo” – VIDEO

Prof. Kasim Tatić govorio je na temu:

“Mladi i poduzetništvo”, ova tema otvorila je neka od važnih pitanja vezanih za aktivizam mladih kroz organizacije civilnog društva na lokalnom nivou. Najprije je definiran pojam mladi, prema zakonskim odredbama u FBiH i RS, te pojmovi poduzetništvo i  mikro i mala preduzeća, prema klasifikaciji EU i BiH.  Dat je prikaz varijabli koje utječu na spremnost mladih na poduzetničke pothvate, te navedene prednosti pokretanja vlastitog  poduzeća za mlade poduzetnike. Istaknuto je da pokretanje poduzeća generira brojne prilike za mlade poduzetnike, ali  i za lokalnu ekonomiju. Značajna pažnja posvećena je određenim ograničenjima i preprekama za pokretanje vlasitiog biznisa, kao i prijedlozima za njihovo prevazilaženje, prvenstveno na nivou lokalne zajednice. Pomenuti su i relevantni strateški dokumenti koji se odnose na promociju poduzetništva u Bosni i Hercegovini.  Interesantni nalazi studije Instituta za razvoj mladih KULT pod nazivom „Situaciona analiza problema i potreba biznisa mladih preduzetnika u Bosni i Hercegovini“, poslužili su da se prikaže trenutna situacija u ovoj oblasti u BiH, te da se daju prijedlozi za njeno poboljšanje.  Istaknuto je da su omladinskom politikom RS za period 2023-2027. definisana  četiri strateška cilja, unutar kojih, za ovu temu, i relevantni ključni strateški projekti: uspostavljanje resursnog centra za mlade, program podrške mladim preduzetnicima “Startap Srpska”, i uspostavljanje prvog naučno-tehnološkog parka u RS. Na kraju konstatirano je da, nažalost kultura u BiH i okruženje podstiču mlade da ostaju u zoni komfora, traže redovno zaposlenje ili posao u javnom sektoru. Na kraju, prisutni mladi ljudi su kroz iznošenje vlastith iskustava dvoje mladih poduzetnika podstaknuti da mijenjaju takvu situaciju i da ipak izađu iz svoje zone sigurnosti i realiziraju svoje poduzetničke ideje.

Robert Jovanović predsjednik East West Bridge u BIH naglasio je : – VIDEO

Radi unapređenja integriteta izbornog procesa u BiH od izuzetnog značaja je uvođenje savremenih digitalnih tehnologija, te da bi trebalo sprovesti javnu raspravu i o uvođenju “obaveze glasanja” u BIH radi povećanja stope izlaznosti na izbore, time podižemo i nivo odgovornosti izabranih u organe javne uprave i donosioce odluka.  

Pogledajte foto galeriju:

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

2024-02-25T14:20:18+01:00 January 26th, 2024|