Foto

Foto 2018-01-15T18:12:03+01:00

Godišnji skup-koktel East west Bridge International, Beograd 19. oktobar 2017

East West Bridge podržava dijalog i pomirenje religija  – Konferencija za mir , Sarajevo 14. septembar

Jedan od najpoznatijih svjetskih forenzičara Henry Lee došao je u Sarajevo na poziv prof dr. Damira Marjanovića. East West Bridge u BiH je podržao ovaj značajan događaj.

Vildana Bijedić član EWB na konferenciji BiH dijaspore u Washingtonu

Vjekoslav Domljan na Kipru u Nikoziji. Jednodnevna konferencija o bivšoj “Federalnoj Jugoslaviji i njenim sljednicama”

Konferencija povodom početka rada “East West Bridge u BiH” Sarajevo, 21. Novembar 2016

Sastanak rukovodstva EWB BiH sa presjedništvom EWB International; 18. Mart 2016

Robert Jovanović, Miloš Stevanović, Jovan Kovačić, Jakob Finci, Tahir Hasanovič, Zdenko Mihajlović

Rim-Italija; 11. Decembar 2015.

Konferencija povodom otvaranja ogranka EWB Italy.

Centrala EWB-a; April 2015

Početak pregovora otvaranja ogranka EWB BIH.