Treći dan naprednog seminara “Akademije izvrsnosti East West Bridge u BIH”: Problemi transrodnih osoba, LGBTQ+populacije u BiH i Omladinski aktivizam.

/Treći dan naprednog seminara “Akademije izvrsnosti East West Bridge u BIH”: Problemi transrodnih osoba, LGBTQ+populacije u BiH i Omladinski aktivizam.

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

 

Trećeg dana naprednog seminara “Akademije izvrsnosti East West Bridge u BIH”  održana su još dva veoma važna panela.

– Panel: “Problemi sa kojim se suočavaju transrodne osobe i LGBTQ+populacija u BiH”. O tome govori Dinka Huremović (majka transrodne osobe) – Akivistkinja za ljudska prava.

– Panel: “Omladinski aktivizam” modul-radionica sa trenericom Mirelom Biković iz omladinskog resursnog centra Tuzla 

Donosimo vam hronološki treći prilog izvještaja!

Učesnici naprednog seminara bili su 20 odabranih mladih aktivista koji dolaze iz različitih gradova širom Bosne i Hercegovine, imali su priliku družiti se, razgovarati sa eminentnim predavačima, razvijati kritičko mišljenje i učiti od stručnjaka iz oblasti lokalnog aktivizma, demokratije, liderstva, geopolitike, obrazovanja, ekonomije, antikorupcije, te diskutovati o aktuelnim temama i zbivanjima u BiH i regionu.

Trećeg dana seminara prezentirani su problemi sa kojima se susreću transrodne osobe kao i osobe iz LGBTQ+ zajednice.

Brojni problemi, poteškoće u ostvarivanju prava i izazovi su svakodnevni za ovu LGBTQ+ popuilaciju. Donosimo vam emotivnu priču majke o tome.

Hvala heroini našeg BH društva i aktivistkinji za ljudska prava Dinki Huremović što je iznijela svoju priču, sa ciljem boljeg razumijevanja i empatije sa takvim osobama, kako bismo kao društvo mogli pomoći u prevazilaženju brojnjih poteškoća ka ostvarivanju prava ove populacije. 

O temi je govorila Dinka Huremović, majka transrodnog dijeteta, predstavnica neformalne grupe roditelja i LGBTQ+ djece “ZAGRLJAJ”. Grupa je formirana kako bi se osigurao nedostatak sigurnog prostora u društvu i porodicama za autovanja i autentične živote, kreirala mreža podrške za LGBTIQ+ osobe i njihove porodice u Bosni i Hercegovini, radili na mijenjanju predrasuda i stereotipa o LGBTIQ+ osobama, podstakli razvoj sistemske i institucionalne podrške za LGBTIQ osobe i njihove porodice,  osnažili porodice duginih boja za aktivizam, obezbjedili  edukaciju o LGBTIQ+ temama u obrazovnom sistemu i šire i smanjili isključenost LGBTIQ+ osoba iz “tradicionalnih” porodica.

Grupa kreira podršku roditeljima/kama u njihovim naporima da pomognu drugim roditeljima/kama i porodicama da s ljubavlju i ponosom razumiju, prihvate i podrže svoje lezbijske, gej, biseksualne, transrodne, interspolne, kvir članove/ce porodice. Podršku grupi u radu i djelovanju pruža Sarajevski otvoreni centar i Tuzlanski otvoreni centar.

Na panelu je istaknuto potreba i neophodnost depatologizacije trans identiteta kao primarnog standarda za promicanje politike trans inkluzivnijih pristupa, poput izmjene zakonskih uslova za pravno prepoznavanje roda  i usvajanje trans inkluzivnog zdravstvenog pristupa utemeljenog na poštovanju ljudskih prava, bez postavljanja zahtjeva za dijagnozom, hormonskom terapijom i/ili hirurškim intervencijama. Zatim je naglašeno da zdravstveno osiguranje u Bosni i Hercegovini ne pokriva troškove medicinskih postupaka prilagodbe spola te su transrodne osobe kao pacijenti nevidiljivi za zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine. 

Govorilo se tome kako je  proces promjene oznake spola prema iskustvima ispitanika/ca dodatno je otežan nerazumijevanjem pojma prilagodbe spola, te uzajamnim vezanjem medicinskog i administrativnog procesa bez jasno definisanih zahtjeva i procedura, što transrodne osobe dovodi u situaciju da im potencijalno refundiranje troškova prilagodbe spola ili promjena ličnih dokumenata zavise od razumijevanja i informisanosti pojedinih državnih službenika/ca.

Dakle, u cilju rješavanja problema  kao i ispunjena obaveza preuzetih iz članstva u Vijeću Europe, te osiguravanja adekvatne zdravstvene zaštite transrodnim osobama, Bosna i Hercegovina trebala bi:

  1. Izraditi analizu postojeće medicinske ekspertize pri medicinskim institucijama u BiH, s mapiranim prijedlozima potreba za dodatnom specijalizacijom, kako bi se osiguralo da sve tri upravne jedinice (RS, FBiH i BD) imaju medicinske institucije, timove i zdravstvene ustanove nadležne za procedure medicinske prilagodbe spola u BiH, na inicijativu institucionalnih gender mehanizma – Agencije za ravnopravnost spolova BiH i entitetskih gender centara u koordinaciji s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalnim ministarstvom zdravstva i Vladom BD.

  2. Napraviti analizu zakonodavstva u oblasti zdravstvene zaštitite u oba entiteta i Brčko distriktu, podjele nadležnosti između kantona i entiteta, s prijedlogom regulacije zdravstvene zaštite transrodnih osoba i pokrivanja troškova medicinske prilagodbe kako u zemlji, tako i u inostranstvu (zemljama regije prema već postojećim dogovorima), na inicijativu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade BD.

  3. Osigurati senzibilizaciju zdravstvenih radnika/ca u svim administrativnim jedinicama kako bi se trenutno dostupne medicinske usluge transrodnim osobama pružale na profesionalan i dostojanstven način kroz koordinaciju s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Federalnim ministarstvom zdravstva i Vladom BD, Komorom doktora medicine Republike Srpske i Liječničkom komorom Federacije BiH.

Bosna i Hercegovina je kao članica Vijeća Europe dužna primjenjivati Preporuku CM/Rec(2010)5 Komiteta ministara Vijeća Europe državama članicama o mjerama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Sumirajući obaveze država u pogledu osiguravanja zdravstvene zaštite transrodnim osobama, Komitet poziva države članice, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu, da preduzmu odgovarajuće zakonske i druge mjere kako bi obezbijedile uživanje najvišeg mogućeg standarda zdravstvene zaštite bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta; te da se obezbijedi da sve odluke kojima se ograničavaju troškovi koje pokriva zdravstveno osiguranje za postupke promjene spola budu zakonite, objektivne i srazmjerne. Preporukom se definiše i obaveza država članica da osiguraju transrodnim osobama stvaran pristup odgovarajućim i stručnim službama promjene spola, bez njihovog podvrgavanja nerazumnim zahtjevima te tako da nijedna osoba ne bude podvrgnuta medicinskim procedurama bez vlastitog pristanka.

 

Pogledajte foto galeriju:

 

“AKADEMIJA IZVRSNOSTI EWB BIH” Panel/radionica: Omladinski aktivizam resursni centar Tuzla – Mirela Biković

Na završnom modulu ‘Akademije Izvrsnosti’ u organizaciji Most Istok Zapad u BiH, bila je trenerica Mirela Biković iz Omladinskog resursnog centra Tuzla – ORC Tuzla. 

Tema je bila “Omladinski aktivizam”. Učesnice i učesnici su imali priliku mapirati probleme u svojim lokalnim zajednicama i provjeriti svoje znanje kroz zanimljiv interaktivni kviz. 

Na kraju seminara mladi učesnici pristupili su samostalno donošenju niz zajedničkih zaključaka i preporuka koje će uputiti prema civilnom društvu i javnoj upravi na različitim nivoima!

U narednom četvrtom izvještaju donosimo vam posebno te preporuke i zaključke!

 

Pogledajte foto galeriju:

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

2024-05-07T00:27:35+01:00 May 4th, 2024|