Zlatko Hadžidedić

/Zlatko Hadžidedić

Dr Zlatko Hadžidedić je stručnjak za međunarodne odnose, političku teoriju i teoriju nacionalizma. Docent je na Sarajevo School of Science and Technology, na Odjelu za političke nauke i međunarodne odnose. Također je predavao i na Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetu političkih nauka.

Rođen je 1965. u Sarajevu. Diplomirao je komparativnu književnost na Univerzitetu u Sarajevu, na Filozofskom fakultetu (1988.), magistrirao je političku sociologiju na Central European University (1999.) i političke nauke na London School of Economics and Political Science (2006.), a doktrorirao političke nauke na Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetu političkih nauka (2009.).

Bio je politički savjetnik Ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (2006.-2010.), Ministra za civilne poslove Bosne i Hercegovine (2004.-2006.), i Zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine (2002.-2004.). Također je radio kao diplomat u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (1994.-1998.). Vodio je predizborne kampanje nekoliko političkih stranaka, i djelovao kao politički savjetnik nekolicine stranačkih lidera.

Član je Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Od 2006. do 2015. bio je član upravnog odbora Američko-bosanske fondacije.

Objavio je četiri knjige, „Istočnici Istog“ (poezija, 1989,), „Pad“ (drama, 1993.), „Bosna ne uzvraća udarac“ (međunarodni odnosi, 1996.), i „Silom slobodni: paradoksi liberalizma i nacionalizma“ (političke nauke, 2012.).

2018-01-08T19:58:58+01:00