Srđan Blagovčanin

/Srđan Blagovčanin

Srđan Blagovčanin – u trinestogodišnjoj profesionalnoj karijeri radio je sa brojnim međunarodnim i domaćim organizacijama i institucijama uključujući Svjetsku banku, Transparency International, Global Integrity, zatim na projektima tehničke podrške razvoju institucija u regionu Zapadnog Balkana podržane od strane USAID, EU I brojnih drugih donatora. Objavio je veliki broj stručnih radova i publikacija, radeći se eminentim institucijama kao što su: Johns Hopkins Univerzitet, Centar za transatlanske studije, Fridrich Ebert Fondacija I brojnim drugim. Trenutno obavlja funkciju predsjedavajućeg Odbora direktora Transparency International BiH, zatim člana upravnog odbora Centra za izborne studije, predsjedava novoformiranim think-thankom Centar za studije upravljanja, te sarađuje sa većim brojem naučno-istraživačkih i nevladinih organizacija. Redovni je komentator i kolumnista medija u zemlji i inostranstvu. Postiplomske studije Evropskog prava i evropskih integracija završio je na Univerzitetu Karl-Franzes u Gracu, Austrija. Pravo i ljudska prava specijalizirao je na Američkom univerzitetu u Washington DC.

2018-01-08T19:58:55+01:00 April 4th, 2017|