Prof dr.med.sc Nurka PRANJIĆ

/Prof dr.med.sc Nurka PRANJIĆ

Prof dr.med.sc Nurka PRANJIĆ

Doktor znanosti Nurka Pranjić je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i doktor medicine, specijalista medicine rada, primarijus. Zaposlena je u Nastavnom Odjelu za profesionalnu patologiju i toksikologiju Doma zdravlja Tuzla i na Univerzitetu u Tuzli kao šef katedre Medicine rada i voditelj programa III ciklusa „Znanstvene javnozdravstvene metode“ (doktorantski studij). Njeno glavno znanstveno područje je: javno zdravstvo, zdravstvena ekologija, profesionalna patologija i toksikologija, primjenjena psihologija- psihologija rada, profesionalna i okolišna onkologija, edukacija, ruralno zdravlje.

Koordinator je Federalnog ministarstva zdravstva u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) za područje zdravlja radnika (medicine rada); nacionalni (BiH) je predstavnik i član mreže eksperata WHO za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi od 2006. godne; Član je Evropskih škola i Univerziteta Medicine rada EASOM, Član je Međunarodne komisije za medicinu rada ICOH, a u dva mandata bila član je Asocijacije evropske mreže eksperata za praćenje novih profesionalnih bolesti i rizika Modernet, predsjednik je Udruženja stručnjaka u području zdravlja radnika „Salutogeneza“ u FBiH, član je ljekarske komore Tuzlanskog kantona gdje je u dva mandata bila predsjednik Komisije za etiku i Deontologiju i u jednom predsjednik Komisije za edukaciju i licenciranje.

Često je pozvani predavač na internacionalnim kongresima, konferencijama i simpozujumima. Autor je 7 Univerzitetskih udzbenika. Njen uzbenik „Zdravstvena ekologija“ preveden je na albanski jezik. Učesnik je i koordinator brojnih međunarodnih i domačih istraživačkih projekata. Autor je 274 publikovanih radova (R index 24.18; indeks navoda (citiranja) 415, H index 9 i I10 index 9).

2018-01-08T19:58:55+01:00 June 15th, 2017|