Zoran Pavlović

/Zoran Pavlović

Rodjen u Beogradu 14.10.1958 godine od oca Aleksandra, lekara i majke Zlate, univerzitetskog profesora.

Osnovnu školu pohadjao u Tuzli i Banjaluci, a Matematičku gimnaziju završio u Banjaluci.

Ekonomski Fakultet upisao u Beogradu i isti završio pre roka u Beogradu septembru 1981, sa prosekom 8,25.

Posle služenja vojnog roka, u kratkom roku (15.12.1982) dobio prvi posao u spoljno-trgovinskoj firmi RAPID Export-Import, Beograd gde započinje svoje bogato radon iskustvo.

Post-diplomski kurs Medjunarodne trgovine nastavio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u period  od 1982-1985.i isti uspešno završio sa prosekom 9,50.

Radno iskustvo nastavlja u spoljnoj trgovini, a potom nakon reformi 1990. u SFRJ, prelazi u Beomedicinu Beograd kao direktor a zatim i na poziciju izvršnog direktora za ekonomski i poslovni razvoj.

Svoju kompaniju Niprom doo.pokreće 1996 godine u Beogradu i ona je uspešno radila u oblasti konsultinga, špediterskih i izvoznih poslova do 1999 godine, kada zbog bombardovanja i sankcije prestaje sa radom.

Povratkom u Banjaluku, iste godine u jesen dobija poziciju ključnog expert za mala i srednja preduzeća u prvom projektu aktivnog zapošljavanja povratnika u BiH koji je finansirala Europska Unija – Quick Impact facilities CARE QIF na kome radi do 2002 godine.

Svoj konsultantski i expertski rad nastavlja u firmi IMC Consulting kasnije WYG International iz Velike britanije kao Glavni konsultant na razvoju posla na terenu Zapadnog Balkana ali i kao expert na razvojnim, SME i drugim projektima koje je kompanija implementirala u regionu. U tom periodu na projektima koje je finansirao DFID, Velika Britanija podržao je osnivanje i start-up tri malinarske zadruge u centralnoj Bosni (Zenica, Željezno polje i Zavidoviči) koje su bile nosioci razvoja malinarstva u to vreme.

 

U svom radu na rpoejktima ektivnih mera zapošljavanja na Kosovu, u svom radu je pokrenuo i podržao reaktiviranje skoro ugašenih poljoprivrednih zadruga koje su posle 2005 ponovo dobile svoje mesto u seoskim zajednicama.

Prelaskom u Mott McDonald Euroconsult, Holandija 2007 nastavlja rad na sličnim poslovima razvoja poslova ali i na projektima izrade studije sive ekonomije u Makedoniji a potomi vise studija socio-ekonomskih analiza stanja u Makedoniji i Moldaviji koje su rezultirale projektnom podrškom tim zemljama,

Konsultantske i poslovne aktivnosti nastavlja 2009 na projektu izgradnje i prodaje stambeno poslovnog kompleksa sa firmom ARS studio, Banja Luka gde su realizovani poslovi na izgradnji i prodaji 250 stanova i poslovnih prostora u Lazarevu2.

Paralelno radi kao konsultant za druge medjunarodne kompanije i donatore u zemljama Zapadnog Balkana. U aprilu 2014 pokreće svoju konsultantsku firmu Havrex u Banja Luci, koja radi na savetodavnim i konsultantskim poslovima za privatne kompanije ali i za institucije u BiH.

Od oktobra 2010 saradjuje sa pisanim i elektronskim medijima kao nezavisni ekonomski stručnjak i analitičar a u svom radu radi na boljem razumevanju gradjana BiH po različitim pitanjima aktuelnog ekonomskog stanja. U svojim izjavama daje aktivni doprinos potrebnim merama za oporavak BiH I bolje životne uslove svih gradjana.

 

2018-01-08T19:58:55+01:00 June 8th, 2017|