Organizacija „East West Bridge u BiH u novoj diplomatskoj misiji“

/Organizacija „East West Bridge u BiH u novoj diplomatskoj misiji“

   

Organizacija „East West Bridge u BiH u novoj diplomatskoj misiji“

sa svojim renomiranim članstvom-ekspertima, stručnjacima, profesorima, doktorima nauka, istaknutim studentima i bivšim BH ambasadorima, EWB BIH donosi projekt, koji se implementira u saradnji sa ambasadom SAD u BIH u periodu oktobar–decembar 2020.

“Harnessing the Power of Collaboration” – „Korištenje snage saradnje“ 

Povodom 25. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, EWB BIH organizuje tematske radionice na univerzitetima širom BiH u sedam gradova (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Bijeljina, Brčko, Mostar i Jajce). Podučavamo istaknute studente pregovaračkim procesima, vještinama diplomatije, potencijalima saradnje, izgradnji mira i budućnosti naše zemlje.

Od istaknutih studenata sa ovih šest univerziteta očekivaćemo ​​da odgovore na specifične zadatke i usklade svoje stavove o potrebnim koracima koje će naša zemlja morati poduzeti kako bi osigurala znatno bolji životni standard i trajni mir u regiji !

Ove radionice na univerzitetima se odvijaju povodom 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je donio mir u BiH. Ali, nakon 25 godina bez ikakvih vidljivih pomaka naprijed ka boljem životnom standardu građana, postavlja se pitanje je li vrijeme za novu i funkcionalniju državnu strukturu koja će omogućiti dugo očekivane reforme?

Završna napredna radionica simbolično će se održati u kulturno-istorijski  posebnom gradu Jajcu od 20. do 22 novembra, gdje ćemo sa najboljim studentima sa šest BH univerziteta i našim stručnjacima i ekspertima iz organizacije East West Bridge u BiH zajedničkim konsezusom donijeti zaključke i „Deklaraciju o budućnosti Bosne i Hercegovine“.

Predavači i tim eksperata i stručnjaka ovog projekta su: Igor Davidović, Jakob Finci, Draško Aćimović, Lamija Tanović, Esad Bajtal, Zlatko Hadžidedić i drugi…

Projekt koordinator i moderator je Robert Jovanović, Damjan Jugović projekt savjetnik i asistent.

Da li će ta Deklaracija biti obavezujuća za nadležne institucije? ostaje da se vidi u vremenu koje dolazi.

2020-10-09T22:46:18+01:00 September 29th, 2020|