Lamija Tanović

/Lamija Tanović

Lamija Tanović ima dugu univerzitetsku karijeru. Bila je professor atomske i nuklearne fizike i fizike čvrstog stanja na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu do nedavno (decembar 2013). Sada radi na univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju.

Tokom mnogih godina Prof. Tanović je intenzivno angažovana u aktivnostima reforme i poboljšanja obrazovanja u BiH.

Paralelno sa svojim angažmanom na univerzitetu, u period 2001-2004 rukovodila je Odjelom za međunarodnu naučnu, obrazovnu i kulturnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

U period 1994 – 2001, bila je rukovodilac u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Kraljevini Danskoj.

Prof. Tanović je članica Evropske akademije nauka (od maja 2003). Bila je predsjedavajuća Upravnog odbora  UWC-IBO Programa u Bosni i Hercegovini od 2006 do 2012 i osnivač je Fondacije Obrazovanje u akciji u Bosni i Hercegovini.

Ona je takođe I predsjednica fondacije Humanost u akciji – BiH.

2018-01-08T19:58:59+01:00