Igor Davidović – Potpredsjednik

/Igor Davidović – Potpredsjednik

Rođen 1960. godine.

Magistar međunarodnopravnih nauka, doktorant  međunarodnog  javnog prava.

Završio više specijalističkih kurseva  u  zemlji  i inostranstvu,  usavršavao se u oblastima međunarodnih odnosa, javne diplomatije, međunarodnih organizacija i međunarodnog ugovornog prava.

U profesionalnoj karijeri  radio je u međunarodnoj špediciji  i spoljnoj trgovini,  na poslovima od pripravnika do generalnog direktora kompanije,  a zatim je bio šef kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske.  Najveći dio karijere proveo je u diplomatskoj službi, i to kao ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama – nerezidentno u Meksiku i  Brazilu, zatim kao Ambassador-at-Large u Ministarstvu inostranih poslova BiH, Glavni pregovarač sa EU o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju,  Ambasador BiH pri OSCE i UN u Beču, te kao ambasador- šef  Misije BiH pri EU u Briselu.

Od 2015. – 2017. bio je spoljnopolitički savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Od 2017. radi kao samostalni konsultant.

Učesnik je velikog broja međunarodnih konferencija, foruma i panela. U više navrata bio je šef delegacije ili timova koji su predstavljali  BiH na zvaničnim sastancima diplomatskog ili političkog karaktera.

Autor  naučnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova u oblasti međunarodnog prava i međunarodnih odnosa.

Oženjen, otac dvije ćerke.

2023-09-15T21:39:17+01:00