Vjekoslav Domljan

/Vjekoslav Domljan

Uvažen u bh. krugovima kao ekonomist i kreator politike, Dr. Vjekoslav Domljan ima preko 30 godina iskustva u visokom obrazovanju, privatnom konzaltingu, razvojnom bankarstvu, regulaciji tržišta kapitala, menadžiranju i diplomaciji. Njegov istaknut rad je uvažen i tražen od institucija kao što su World Bank, UNDP, ILO, DFID, USAID i JICA i donio mu članstvo u radnim tijelima Svjetskog ekonomskog foruma 1999. i Ekonomske komisije za Europu Ujedinjenih naroda 2001.
Također je predstavljao BiH kao njen ambasador za Kanadu i Kubu od 2002 do 2005. Bio je i član bh. delegacije za sukcesiju bivše Jugoslavije odgovoran za financijska pitanja.
Tokom samo protekle dvije dekade dr. Domljan je autorom i koautorom niza ekonomskih publikacija za LSE, JHE, ANUBIH itd. on pitanjima koja uključuju strategije ekonomskog razvoja i izvoza Bosne i Hercegovine, tržišta rada i kapitala BiH, kao i ekspertska gledišta o ekonomiji BiH.
Ima doktorat i magisterij Univerziteta u Beogradu dok je na studijskim boravcima i specijalizacijama bio na LBS (London), Bank of Amerika (San Francisko i Njujork), SEC, Merrill Lynch i Capital Alliance (Washington i New York); JICA (Tokio i Osaka) i IOSCO (Montreal).
Momentalno je dr. Domljan profesorom i dekanom Ekonomskog fakulteta Sarajevske škole nauke i tehnologije i članom akademskog savjeta Europskog centra za mir i razvoj (ECPD) Sveučilišta za mir UN.

2018-01-08T19:58:58+01:00