Vjekoslav Domljan na Kipru u Nikoziji. Održana jednodnevna konferencija o bivšoj “Federalnoj Jugoslaviji i njenim, sljednicama”

/Vjekoslav Domljan na Kipru u Nikoziji. Održana jednodnevna konferencija o bivšoj “Federalnoj Jugoslaviji i njenim, sljednicama”

U Nikoziji je 5. maja 2017. u Domu suradnje, lociranog u UN zoni razdvajanja, održana jednodnevna konferencija „Federalna Jugoslavija i njene slijednice – lekcije za Cipar o federalizmu i podjeli vlasti.“

Konferenciju su organizirali East West Bridge International i  ciparski ured Friedrich-Ebert-Stiftung, a sudionici su joj bili Hubert Faustmann, direktor ciparskog ureda Friedrich-Ebert-Stiftung i redovni profesor povijesti i političkih znanosti na Sveučilištu Nikozija;  Jovan Kovačić, predsjednik East West Bridge International; Nenad Zakošek, redovni profesor političkih znanosti na Sveučilištu Zagreb; Dario Čepo, profesor prava na Sveučilištu Zagreb; Zoran Ilievski, vanredni profesor političkih znanosti na Sveučilištu Ćiril i Metod u Skopju i koordinator Vijeća za inozemne odnose predsjednika Republike Makedonije, Paul Révay, povjerenik think-tanka „Prijatelji Europe“ iz Brisla i direktor europske grupe Trilateralne komisije i Vjekoslav Domljan, redovni profesor makroekonomike i dekan Ekonomskog fakulteta SSST Sarajevo.

Profesor Zakošek je govorio o transformaciji jugoslavenskog federalizma koji je prešao put od centralizacije do dezintegracije, s posebnim akcentom na događaje vezane za ustav iz 1974. godine. Profesor Čepo je govorio o federalizmu sa stanovišta položaju manjina u republikama bivše Jugoslavije i o njihovom aktualnom položaju u zemljama slijednicama Jugoslavije, ističući BiH kao najsloženiji slučaj, u tom pregledu uspjeha i grešaka federalnih ustroja. Istim pitanjem se bavio i profesor Ilievski koji je naglasio nužnost sagledavanja tih pitanja u kontekstu pax europeana i specifično u makedonskom kontekstu neteritorijalnog federalizma. Paul Révay je govorio o lekcijama iz ratova u bivšoj Jugoslaviji koje se mogu izvući iz internacionalne perspektive i u tom kontekstu naglasio nužnost otklona od fasadnog federalizma i izgradnje patriotskog ustava. Jovan Kovačić je govorio o negativnim političkim posljedicama ratova, pozitivnim i negativnim aspektima pregovora o okončanju ratova te o izgledima za budućnost Zapadnog Balkana, s posebnim akcentom na posvemašnju neizgrađenost institucija. Vjekoslav Domljan je govorio o ekonomskoj i financijskoj situaciji zemalja Zapadnog Balkana, posebice naglašavajući neizgrađenost ekonomskih i financijskih institucija i u tom kontekstu se osvrnuo na inicijative o uspostavi carinske unije i regionalne razvojne banke.

Publika, koja je prisustvovala Konferenciji, postavila je niz pitanja, a velik broj ih se odnosio na razloge političke pasivnosti javnosti i iznalaženje načina njene aktivacije. Ideja o uspostavi regionalne razvojne banke ocijenjena je pozitivnom, pa će razgovori o tom pitanju nastaviti u septembru 2017.

Save

Save

Save

2017-05-16T17:35:02+01:00 May 14th, 2017|