Vedran Škoro

/Vedran Škoro

Vedran Škoro u novinarstvu je nepune 24 godine od maja 1992. godine, od čega 20 godina na uredničkim pozicijima .

Živi i radi u Banja Luci, urednik u  Alternativnoj televiziji Banja Luka od 2007. godine, prvo na poziciji autora, urednika i voditelja emisije Amplituda,a sada urednika i voditelja emisije Apostrof – urednik u IPP-u.

Rođen 1965 godine u Mostaru gdje je i diplomirao 1990. na građevinskom fakultetu Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, sa stečenim zvanjem diplomirani inžinjer građevine, konstruktivno izvođački smjer.

Od 1998- 2000. god bio je rukovodilac ITC-a Istočno Sarajevo. Po prelasku u Banja Luku obavlja poziciju pomoćnika šefa DESK-a u sektoru programa TV RS.

Od 2002 do 2003 bio je direktor sektora programa TV RS . Od 2003 do 2007. god prelazi u Kabinet generalnog direktora RTRS-a prvo na poziciju kordinatora menadžera , pa onda savjetnika generalnog direktora za odnose produkcije i marketinga.

2018-01-08T19:58:58+01:00