Održan četvrti seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – EWB BIH” u Brčkom 02.11. 2023. Da li je na pomolu još jedna tužba pred sudom za ljudska prava u Strazburu?

/Održan četvrti seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – EWB BIH” u Brčkom 02.11. 2023. Da li je na pomolu još jedna tužba pred sudom za ljudska prava u Strazburu?

“ACADEMY OF EXCELLENCE – EAST WEST BRIDGE IN B&H” 2023/2024

Održan četvrti seminar “AKADEMIJE IZVRSNOSTI – MOST ISTOK ZAPAD U BIH” u Brčko distriktu 02.11. 2023.

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

Ključne poruke sa seminara iz Brčko distrikta…

Predavači: Draško Aćimović, Ilija Trninić, Srđan Blagovčanin, Kenan Ademović, Robert Jovanović

Robert Jovanović predsjednik East West Bridge u BIH : Uvod i predstavljanje učesnika  – VIDEO

Advokat dr. Kenan Ademović naglašava:

Da li je na pomolu još jedna tužba i nova sigurna presuda pred sudom za ljudska prava u Strazburu, kojom bi se izjednačila aktivna i pasivna biračka prava građana Brčko distrikta sa ostatkom BiH ? 

Pored već šest donesenih presuda, ovdje je zaista najveći stepen diskriminacije u BiH, jer niti jedan stanovnik Brčko distrikta BIH bez obzira da li dolazi iz reda konstitutivnih naroda, a naročito iz reda ostalih ne može biti biran za članove predsjedništva BiH.

Neminovne su promjene Ustava i izbornog zakona u BIH!

Ilija Trninić – o civilnom društvu, aktivizmu i ulozi mladih, osvrt i poruke – VIDEO

Trninić: “Civilno društvo je sistem vrijednosti u kojem pojedinac ostvaruje interakciju sa institucijama i organizacijama i na taj način gradi se međusobno povjerenje a život svih građana je kvalitetniji.

Takvo društvo predstavlja prostor djelovanja i aktivizma naročito mladih kojima podstiče i kreira uslove za preuzimanje odgovornosti.

Mladima treba obezbijediti pozitivne uzore u društvu i promovisati humane vrijednosti i načela.” – rekao je Ilija Trninić

Srđan Blagovčanin – osvrt i poruke – VIDEO 

Blagovčanin daje vrlo jasno objašnjenje:  Korupcija je najveći problem u našem društvu!

Klijentelizam, zarobljena država, kontrola pravosuđa, kontrola javnih preduzeća, neophodna je demokratizacija političkih partija. Kako izaći iz tog kruga…

Draško Aćimović – ekonomski ekspert i bivši ambasador BIH, osvrt i poruke – VIDEO

EKONOMIJA

Aćimović: Ako pogledamo da po zvaničnoj statistici mi imamo najveću stopu kriminaliteta i korupcije u Evropi, vrlo je teško govoriti o nekim uspjesima naše, bh. ekonomije. Mislim da moramo početi raditi puno ozbiljnije na svemu tome. Međutim, ja mislim da treba redefinisati politike unutar Bosne i Hercegovine – jednostavno smo u toj matrici koja smatra da samo tim nacionalističkim, negativnim politikama mogu ostajati na vlasti određene političke strukture. Ja mislim da se to mora mijenjati – u prvom redu promjena politika. Politike moraju biti prilagođene ljudima.

Politika bi trebala da se pobrine za  jedan kvalitetan život – a mi to nemamo, tako  da moramo mijenjati politike. Naši političari moraju promijeniti teme na kojima oni trebaju da dominiraju. Ekonomija i borba sa korupcijom i kriminalom moraju biti je osnova za politički uspjeh. Što se tiče naše omladine – s obzirom na to da sam ja radio u jedanaest država i prolazio sam kroz te procese, na neki način i aktivno učestvovao u nekim državama u ulasku u Evropsku uniju, mislim najiskrenije da u nijednoj državi od svih nije omladina bila manje zainteresovana da se bori za svoja prava. U Bosni i Hercegovini zaista se ne primjećuje ni u jednom slučaju da se ta omladina zaista bori za svoja prava. Ako se u svim državama svijeta studenti, omladina, bore za svoja prava, mislim da je linija manjeg otpora isto jedan od razloga koji dovodi do toga da ljudi odlaze. Na stranu svi drugi problemi koje svi znamo, ali mislim da je to još jedan od problema koji su vrlo, vrlo važni.

EVROPSKA UNIJA I INTEGRACIJE

Aćimović: “Evropska unija ima mogućnosti, ima poluge sa kojima može držati stvari pod kontrolom kada to želi. U BiH imamo, po mom mišljenju, sporove koji su potpuno nepotrebni, koji se zaista mogu jako brzo regulisati”

Nažalost, Bosna i Hercegovina je na začelju puta prema EU. Ako se ne uradi nešto kao što bi bila  nova platforma, koja bi uključivala intenzivan rad na procesu EU integracija i ako se ne krene tim putem, onda će BiH,ostati crna rupa na Zapadnom Balkanu.

Nažalost ni regionalne inicijative koje su bile odlična mogučnost za ekonomski razvoj Zapadnog Balkana poput Berlinskog procesa ili Otvorenog Balkana, zaustavljene su od strane korumpiranih političara koji ne dozvoljavaju nikakav napredak. Napredak za narod označava za njih mogučnost gubitka ne samo sadašnjih mogučnosti za kriminal već im zadovoljan narod postaje prekomplikovan za manipulaciju.

Što siromašniji, što gladniji i što bolesniji narod to je njihova formula za ostanak na vlasti.

Diskusija sa mladima u Brčkom -VIDEO

Raduje nas da smo se mogli družiti i raditi sa mladima na EWB Akademiji izvrsnosti u Brčko distriktu BIH.

Tom prilikom smo razgovarali i diskutovali o veoma vežnim pitanjima, koja nas sve zajedno opterećuju već decenijama. O aktivnoj ulozi mladih u lokalnoj zajednici, demokratizaciji, korupciji, civilnom društvu, diskriminaciji, ekonomskim procesima u BIH, regionalnim i EU integracijama…

Foto galerija:

 

Partner u projektu:

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstvo vanjskih poslova SAD

*Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

2023-11-23T02:30:28+01:00 October 28th, 2023|