U Banja Luci uspješno održano još jedno predavanje-radionica East West Bridge-a BiH – Ista poruka: Mladi su budućnost Bosne i Hercegovine, koji uskoro preuzimaju odgovornost za ovu zemlju.

/U Banja Luci uspješno održano još jedno predavanje-radionica East West Bridge-a BiH – Ista poruka: Mladi su budućnost Bosne i Hercegovine, koji uskoro preuzimaju odgovornost za ovu zemlju.

U Banja Luci uspješno održano još jedno predavanje-radionica East West Bridge-a BiH na ETF UN BL 20.10.2020 “Korištenje snage saradnje”

Ista poruka: Mladi su budućnost Bosne i Hercegovine, koji uskoro preuzimaju odgovornost za ovu zemlju.

Banja Luka, 20. Oktobra

–Organizacija “East West Bridge BiH”, u partnerstvu sa Ambasadom SAD-a uspješno je organizirala još jednu u nizu radionica pod nazivom „Korištenje snage saradnje“, a domaćin je bio Elektrotehnički fakultet univerziteta u Banja Luci.

Povodom 25 godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, kako je istaknuto, postavlja se pitanje da li je došlo vrijeme za jednu novu i funkcionalniju strukturu države BiH. Nameću se brojna pitanja na koja na ovim radionicama organizatori zajedno sa najboljim studentima u cijeloj BiH promišljaju i pokušavaju dati odgovore na ta pitanja i to konsenzusom.

Odabrani istaknuti studenti imali su priliku da slušaju predavanje i aktivno učestvovuju u radionici o temi pregovaranja i postizanja kompromisa, a kojom su rukovodili i predavali eksperti iz oblasti diplomatije, pregovaranja i izgradnje mira, sa osvrtom na 25. godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Predavači su bili Igor Davidović bivši ambasador BiH, Prof. Zlatko Hadžidedić politički analitičar i Prof. Slavenko Grgurević iz Beograda, član savjetodavnog odbora EWB International , te uvodničar i moderator Robert Jovanović. Dijalog su obogatili i prisutni gosti inače istaknuti članovi EWB BIH iz Banja luke, Zoran Pavlović ekonomski ekspert, Emir Omić preduzetnik, kao i Vedran Škoro, te gost Velizar Antić politički analitičar.

– Davidović je naveo da postoje vrijednosti koje je Dayton donio i koje nisu sporne, ali je ovaj period od 25 godina trebao markirati snažan ekonomski razvoj, socijalni napredak, te u najmanju ruku bar status zemlje kandidata za prijem u članstvo EU.

-To su načelno neke od ključnih stvari koje smo propustili. Sve to nije moralo da bude tako. Stoga je moje pitanje, zašto nije postignut takav razvoj, da li zato što to nismo znali ili zbog toga što to nismo htjeli? – naveo je Davidović.  Naš bivši ambasador savjetovao je studente o vještinama pregovaranja i postizanja kompromsa, koji su vrlo zainteresovano diskutovali na radionici jer su oni najpozvaniji da kažu kakvu perspektivu žele i kakvu budućnost hoće da grade.

– Prof. Zlatko Hadžidedić pored ostalog o čemu je govorio, naglasio je da svi problemi u kojima se Bosna i Hercegovina nalazi proizlaze praktično iz jednog jedinog problema – razgradnje njenog suvereniteta koja je započeta na Lisabonskoj konferenciji, 1992. godine, neposredno prije rata, pod patronatom Evropske zajednice, i koja je u Dejtonu samo verificirana. Suverenitet države tako je, na inicijativu Lorda Carringtona, još prije početka rata prenesen na tri etničke oligarhije, koje su zatim uspostavile tri teritorije pod svojom kontrolom, unutar kojih praktično imaju privatno vlasništvo nad svim resursima. Kako bi zadržale takvo stanje, ove tri oligarhije čine sve što je u njihovoj moći da se suverenitet države, a samim tim i vladavina prava, ne uspostave ponovo, te da tu državu blokiraju na svaki njima dostupan način.

– Prof. Slavenko Grgurević pored ostalog istakao je da je ovaj projekat rada sa studentima od ogromnog značaja za BiH i Region u cjelini. Zato očekujem da se saradnja sa našim američkim prijateljima nastavi i u budućnosti.

Civilni sektor je osnovna motivaciona snaga za reforme i pravcu evropeizacije i euro-atlantskih integracija i uz vještine pregovaranja je obavezni dio ukupnog društvenog napretka BiH i Regiona. Moderno obrazovanje je ključ, ali na najnovijim principima rada vodećih obrazovnih centara u svijetu, u SAD (MIT- Harvard) i Velioj Britaniji (Univerzitet u Birmingemu) i slično. To znači saradnju najboljih mladih obrazovanih i inventivnih ljudi sa poslovnom zajednicom i ostalim društvenim činiocima na lokalnom o regionalnom nivou.

Dejtonski Sporazum je od istorijskog značaja  za BiH i Region i prekid ratnih razaranja i stabilnost ukupnih prilika. Za njegovo produženo stabilizaciono dejstvo i unapređenje razvojnih prilika – treba razmotriti mogućnost unapredjenja i nadogradnje tog sporazuma shodno zahtjevima vremena.

– Robert Jovanović koordinator projekta i moderator radionica kazao je;  ovo je pravi način da se mladi aktivno uključe u popravljanje stanja u zemlji, jer prošlost ne možemo mijenjati, ali možemo uticati na našu zajedničku budućnost. Ove radionice idu tome u prlog, te da se čuju ideje mladih ljudi koji uskoro preuzimaju odgovornost za budućnost svoje zemlje. Opšti dojam svih učesnika je da smo imali još jednu uspješnu radionicu, koja je zbog brojnog sadržaja i konstruktivne diskusije trajala i duže od planiranog vremena.

Svi dosadašnji učesnici studenti ali i predavači raduju se prilici da zajedno promišljaju u Jajcu od 20. do 22. novembra sa svojim kolegama najboljim studentima iz svih šest univerziteta, na naprednoj dvodnevnoj radionici gdje će pokušati približiti stavove dati odgovore konsenzusom i sve to ugraditi u Deklaraciju o budućnosti Bosne i Hercegovine koja će zajednički biti donesena.

Ovakvi skupovi održavaju se u šest bh. gradova. Nakon Bijeljine, Sarajeva i Banja Luke , radionice se pripremaju u Mostaru 27. 10. , u Brčkom 29. 10. i Tuzli 04. 11. . Nažalost epidemiološka situacija sa korona virusom se usložnjava i to može uticati na dalji tok radionica. Razmišlja se i o prebacivanju na on line format ukoliko se situacija dodatno pogorša.

 

2020-10-21T16:16:30+01:00 October 21st, 2020|