Prof. Esad Bajtal član EWB BIH “Zemlja lažne pozicije i lažne opozicije”

/Prof. Esad Bajtal član EWB BIH “Zemlja lažne pozicije i lažne opozicije”

Prof. Esad Bajtal član EWB BIH  “Zemlja lažne pozicije i lažne opozicije”

Profesor objasnio sve u pet minuta! Uzalud izlazimo na izbore, BiH je zemlja lažne pozicije i lažne opozicije!
Izvor: Fokus.ba
2020-07-23T12:31:51+01:00 July 23rd, 2020|