Ognjen Marković

/Ognjen Marković

 

Marković Ognjen,

konsultant s više od 40 godina iskustva u energetskom sektoru, specijaliziran za razvoj i provedbu restrukturiranja energetskog sektora, menadžmenta i tržišnih reformi u energetskom sektoru. Posljednjih godina radi na izradi Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) za Bosnu i Hercegovinu, izradi studija izvodljivosti za izgradnju solarnih elektrana u regiji, kao i na aktivnostima uspostave organizovanog tržišta u Bosni i Hercegovini.

Kao direktor USAID-ovih projekata “Energy Investment Activities (EIA)” i “Regulatory Assistance Project in the Energy Sector (REAP)” u Bosni i Hercegovini (BiH), radio je na ključnim reformskim politikama u energetskom sektoru, što uključuje asistenciju ministarstvima, regulatornim agencijama u BiH i preduzećima u energetskom sektoru za razvoj i implementaciju pravila i procesa u cilju ispunjavanja zahtjeva uspostave energetskog tržišta i regionalne saradnje prema odredbama Ugovora o Energetskoj zajednici.

2024-01-05T15:17:29+01:00 January 3rd, 2024|