Održana je radionica u centru za visoko obrazovanje u Bijeljini 08.10. 2020

/Održana je radionica u centru za visoko obrazovanje u Bijeljini 08.10. 2020

“Harnessing the Power of Collaboration”  – „Korištenje snage saradnje“

U Centru za visoko obrazovanje u Bijeljini 08. 10. 2020. organizacija “East West Bridge BiH” u partnerstvu sa ambasadom SAD održala je prvu u nizu radionica pod nazivom „Korištenje snage saradnje“. Domaćin je bio pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu – odjeljenje u Bijeljini.

Odabrani istaknuti studenti mogli su slušati predavanje i aktivno učestvovati u radionici na temu pregovaranja i postizanja kompromisa, kojom su rukovodili i predavali eksperti iz oblasti diplomatije, pregovaranja i izgradnje mira, sa osvrtom na 25. godina od potpsivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Predavači na ovoj radionici u Bijeljini bili su eksperti i diplomate, bivši ambasadori BiH: Igor DavidovićDraško Aćimović,  te uvodničar i moderator radionica Robert Jovanović.

Na samoj radionici vladala je atmosfera vrlo zanimljivog dijaloga između učesnika i predvača, te se mogla osjetiti velika želja mladih studenata da aktivno učestvuju u traženju modaliteta i rješenja koja će dati prijedloge za popravljanje stanja u državi, izjednačavanje ljudskih prava i unaprđenje kvaliteta života svih građana.

Odabrani studenti sa Bijeljinskog univerziteta iz ovog entiteta sa zadovoljstvom iščekuju naprednu radionicu u Jajcu u novembru, kada će imati priliku da se sretnu i sa svojim kolegama sa drugih univerziteta iz drugog entitea i distrikta Brčko gdje će imati priliku da svi zajedno promišljaju o ovim temama, pribiliže svoja mišljenja i stavove i donesu zajednički konsenzus u vidu Deklaracije o budućnosti Bosne i Herecegovine

Uskoro su zakazane i naredne radionice:

14. 10. – Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

20. 10. – Elektrotehnički fakultetu Univerziteta Banja luka

A uskoro se očekuju i datumi održavanja u Mostaru, Brčkom i Tuzli

 

 

2020-10-09T22:20:38+01:00 October 9th, 2020|