Nedim Pinjo

/Nedim Pinjo

Nedim Pinjo

rođen je 1988. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, a nakon toga i Prvu gimanziju. Pravni fakultet je završio u Sarajevu i stekao akademsku titulu Bachelor prava. U toku studiranja je pokazao poseban interes za Privredno pravo i Ugovorno-poslovno pravo o čemu svjedoči i preporuka odgovornog profesora na pomenutim predmetima.

Radio je u organima uprave, a trenutno je zaposlen u Gradskoj upravi Grada Sarajeva na poslovima pripreme i realizacije projekata iz oblasti održivog razvoja, kreativnih industrija i ekonomije, urbane transformacije.  Aktivno govori engleski jezik.

2022-06-03T09:44:34+01:00 January 11th, 2018|