Nedeljko Stanković

/Nedeljko Stanković

Prof. dr Nedeljko Stanković rođen je 1. oktobra 1958. godine u Tinji, opština Srebrenik. Osnovnu skolu završio u Tinji, a srednju Elektrotehničku školu završio je u Tuzli. Diplomirani je pravnik. Magistrirao je iz oblasti pravnih nauka na temu Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Doktorsku disertaciju iz sportskih nauka pod naslovom The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists odbranio je u Kanadi.

Po završetku srednje škole radio je u Titovim rudnicima Kreka Banovići. Od 1982 godine bio je direktor preduzeća Autoprevoz u Tuzli. Početkom ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije (1992. god.), preselio se u Austriju. Austrijsko državljanstvo stekao 2003. godine.  U Austriji je 1994. godine osnovao kompaniju Kallos Handels- und Bau GmbH, koja se bavila izvođenjem gradjevinskih radova i ugostiteljstvom. U Srbiji je 1999. godine osnovao kćerku firmu Kallos doo. koja se bavi izvođenjem građevinskih radova i prometom naftnih derivata. U okviru ove firme postoji lanac benzinskih pumpi, kao i građevinska i transportna mehanizacija. Osnivač je građevinske firme Kallos doo. u Budvi, u Crnoj Gori, koja je investitor i izvođač radova na  izgradnji apartmanskog naselja u Bečićima.

Profesor Stanković se od 1975. godine bavi sportom. Njegovo sportsko usavršavanje dostiglo je visok nivo – nosilac je zvanja velikog majstora u karate shi soky 9ᵒ-ky-dan, koje je stekao 2014. godine u Njujorku.  

 

Profesor Stanković dobitnik je brojnih evropskih i svjetskih priznanja, od kojih se posebno izdvaja počasni doktorat iz oblasti prava i istorije buda i borilačkih vještina, koji je dobio od Asocijacije svjetskih religija – International Fellowship of Martial Arts – India Branch. Pored toga, dobio je od International Fellowship of Martial Arts – India Branch majstorsko zvanje 9th Dan (Kudan) iz oblasti azijskih borilačkih vještina.

Svjetska karate asocijacija Hachi – O – Kai uručila mu je dana 27.03.2016. godine u Las Vegasu, SAD, diplomu velikog majstora borilačkih vještina Evrope.

Dobitnik je priznanja Grand Master of the year 2015 i Grand Master of the year 2016, koje mu je dodijeljeno u Lisabonu. Profesor Nedeljko Stanković upisan je u Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina, 9. 05. 2015. godine kao Grand Master of the Year 2015. Karate federacija Hachi-O-Kai dodijelila mu je diplomu Velikog majstora svijeta u maju 2019. godine u Pečuhu, Mađarska.

Dr Stanković proglašen je od Humanitarne misije iz Indije svjetskim promoterom mira. Ovo priznanje uslijedilo je na osnovu njegovih naučnih, sportskih i drugih zasluga, koje u sebi sadrže miroljubive i humane poruke.

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini, povodom obilježavanja Dana Evrope, dodijelio je dr Nedeljku Stankoviću plaketu za životno djelo – doprinos razvoju nauke, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini. Stankoviću je priznanje uručeno na svečanoj akademiji koja je održana u Brčkom, 29.06.2015. godine.

Dobitnik je nagrade „Petar baron Rajačić“ za životno djelo, koju mu je dodijelila Evropska akademija nauka u Beogradu 2018. godine.

Dobitnik je priznanja Lisabonskog vijeća za mir, toleranciju, inovacije i nauku, od 4. maja 2019. godine.

Na Skupštini Romanskog foruma izumitelja kao i asocijacije izumitelja Inventarium Science, održanoj 4. maja 2019. godine, akademik Stanković izabran je za počasnog člana asocijacije izumitelja Inventarium Science. Romanski forum izumitelja dodijelio je akademiku Stankoviću počasni orden i titulu Pro Scientia et Innovatio zbog njegovog doprinosa razvoju nauke.

Učesnik je brojnih kongresa i stručnih konferencija nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je monografije Maloljetnička delinkvencija, autora dr. Jusufa Pušine. Učesnik je kao jedan od govornika na Opštem seminaru – razgovor o knjiziIstorija osiguranja Austrije“, autora akademika prof. dr. dr. habil. Wolfganga Rohrbacha, koji je organizovao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 14. juna 2018. godine.

Redovni je član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, Austrija, a potpredsjednik je i redovni član Evropske akademije nauka u Beogradu, Srbija.

 1. godine završio je obuku na pilotskoj akademiji i uspješno položio ispit za licenciranog pilota.

II NAUČNA I STRUČNA AKTIVNOST

 1. 1. Knjige
 • Fitness, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99955-758-5-4, COBISS.BH-ID 3462424;
 • Karate, knjiga 1, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99955-775-0-6, COBISS.BH-ID 3860760;
 • Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99966-775-4-4, COBISS.BH-ID 4018968;
 • Problemi naučnog definisanja manjina, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2014, ISBN 978-99976-605-2-7, COBISS:BH-ID 4321560;
 • Terorizam i finansiranje terorizma, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2014.ISBN 978-99976-605-7-2, COBISS.RS-ID 4704280;
 • Istorija sporta, Evropski unverzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISBN 978-99955-99-03-4, COBISS.RS-ID 5213720;
 • Tehnika i Taktika u sportu, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISBN 978-99955-99-07-2, COBISS,RS-ID 5441516;
 • Krivično pravo, Opšti dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-12-6, COBISS, RS-ID 5829144;
 • Karate, Knjiga II, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-16-4, COBISS, RS-ID 6201624;
 • Uvodu u Kriminalistiku, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-19-5, COBISS, RS—ID 6256664,
 • Krivično pravo, Posebni dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISBN 978-99955-99-20-1, COBISS-RS-ID 6328088,
 • Kriminologija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISBN 978-99955-99-23-2, COBISS-ID 6385432.
 • Međunarodno krivično pravo, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Tuzla, 2018, ISBN 978-9926-450-07-6, BH-ID 25765126.
 1. Članci
 • Evropska unija i antiislamizam: pouke za Srbiju, (koautor), Godišnjak Evropskog defendologija centra, Banja Luka 2012, COBISS.BH-ID 3338264, str. 10 – 19, UDK 322:28-67(4);
 • Krivično delo pranja novca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI veka, Brčko, 2013, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-765-0-9; COBISS.BH-ID 3566360;
 • Ugrožavanje nacionalne računarske infrastrukture računarskom sabotažom, s osvrtom na Republiku Srbiju, (koautor), Zbornik radova Nove sigurnosne ugroze i kritička nacionalna infrastruktura, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013, str. 171-182; UDK 681.3;
 • Zloupotreba položaja ili ovlašćenja kao vid korupcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova Pravo i izazovi XXI vijeka, I tom, Evropski univerzitet, Brčko, 2014, str. 1-17; 352:343.214(497.6);
 • Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i karatista uzrasta 10 do 12 godina, (koautor), Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje, Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2013, (str. 329-332);
 • The Infulence of Some Motor Abilities on the Specific Karate Precision with Hand and Leg, (koautor), Sport Scientific Practical Aspeckts, International scientific journal of kinesiology, Tuzla, 2013, (str.67-72);
 • Effects of Application Program Sports Games Basketball and Volleyball, the Transformation of Motor Abilities and Motor Skills of Childeren with Special Needs, (koautor), Zbornik radova sa Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, 2014, (str.251-256);
 • Validity of the Test in Two-Hand Successive Attack Techniques with Top Karate Athletes, (koautor), Technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, 2014, (str.282-287);
 • Evazija poreza, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISSN 2303-8020, UDK;0/9 br.1/2015. god. I, vol. I;
 • Uloga međunarodnih institucija u prevenciji i saniranju posledica katastrofa, (koautor), Zbornik radova s III Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 2015, I tom, (str. 5-18.); ISBN 978-99955-99-00-3; COBISS.BH-ID 4922648; UDK 504.4:341.1/8(082);
 • Međunarodnopravni okvir za upravljanje migracijama, (koautor), Zbornik radova s IV Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice, Brčko, 2016, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-99-09-6; COBISS.BH-ID 5758232; UDK 314.15:341.4
 • Ustavno-pravni položaj Kosova i Metohije od 1945. do 2015. (koautor), Tematski zbornik s Nacionalnog naučnog skupa sa Međunarodnim učešćem, Kosovo i Metohija u kontekstu balkanskih naroda i država, Leposavić, 2016, ISBN 978-86-89025-25-5, COBIS. SR-ID 222626316.
 • Efekti kinezioloških aktivnosti na transformaciju morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti žena različite životne dobi, (koautor), Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauak Sports Science and Health, Banja Luka,  2016, DOI: 10.7251/SSH16035M, UDK: 572.512:796.012.38-055.2
 • The effects of programmed kinesiology treatment on the primary school fourth to six grade pupils’ postural status and transformation of some motor skills, (koautor), International scientific journal of kinesiology, Association for research, education and development, Travnik, vol 9. ISSUE 2, 12/2016,
 • Primjena funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i reakciji, (koautor), Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka  Sports Science and Health, Banja Luka, Decembar, 2016, ISSN 2232-821, DOI:10.7251/SSH1602120M, UDC:796.015:519.863 (str.120-128)
 • Radni odnos kao institut radnog prava u Bosni i Hercegovini, (koautor), Zbornik radova sa V Međunarodnog naučnog skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku, Brčko, 2017, I tom, (str.); ISBN 978-99955-99-27-0; COBISS.RS-ID 6429464; UDK 349.2:331.105(497.6).
 • Agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju tokom 1999. godine i zloupotreba moći međunarodne zajednice, (koautor), Baština br. 42; str. 255-266; 2017. godine, Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić; UDK 341.311 (497.1) „1999“;
 • Nova integraciona geopolitička paradigma: Evroazijski savez i Balkan; (koautor), Svet i nove geopolitičke paradigme, Institut za političke studije, Beograd, 2017. godine, UDK 327.39 (4+5):327(497);
 • Prikaz odnosa upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISSN 2303-8020, UDK 347.9(497.6), br.2 (6), 2017. god. III.
 • Veliki rat 1914-1918: Uzroci, posledice, tumačenja, (koautor), Baština, sveska br. 43, Institut za srpsku kulturu u Prištini, Leposavić, 2017, UDK 94 (100) „1914/1918“ 355.48 (100) „1914/1918“ (str. 201 – 208)
 • Ustavno-pravni položaj Kosova i Metohije i odnos SSSR prema KiM od 1963. do 1974. godine, (koautor), XVIII naučni skup Srpsko-ruski odnosi u prošlosti i sadašnjosti, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić, 2018.
 • O padu inteligencije stanovnika Zapada, (koautor), Zbornik radova sa VI Međunarodnog naučnog skupa Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, Brčko, 2018, I tom; UDK 37.014:37.03 str. 19-28
 • Modeli podele Kosova i Metohije krajem dvadesetog veka, (koautor), Međunarodni tematski zbornik Hronotop Kosova i Metohije u nauci i umetnosti, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić, 2018, UDK24/.25(497.115) 327.7/.8(497.115)”1999/…” (str. 163-170)
 • Politički i ustavnopravni položaj Kosova i Metohije prema Ustavu SFRJ, Ustavu SR Srbije i Statutu AP Kosova i Metohije iz 1963., (koautor),
 • Modeli prepoznavanja, prevencije i suzbijanja terorističke radikalizacije, (koautor), Zbornik radova sa VII Međunarodnog naučnog skupa Modeli razvoja – iskustva drugih i naše mogućnosti, Brčko, 2019, I tom, (str. 11 – 23); UDK 323.22/.28:343.9
 • The problem of terroristic radicalization in Bosnia and Herzegovina / ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ, (koautor), Электронный журнал “Современные проблемы права, экономики и управления” № 1 (9) июнь 2019 г, Институт законоведения и управления ВПА, Tula, ISSN 2414-3847, UDK 323.285, BBK 67.911.15

 

III ČLANSTVO U KOMISIJAMA I DRUGIM ORGANIMA

 

 • Predsjednik GKF Federacije, Karate saveza republike Austrije.
 • Potpredsjednik Karate saveza Evrope.
 • Potpredsjednik i redovni član Evropske akademije nauka u Beogradu.
 • Redovni član Evropske akademije nauka i umjestnosti u Salzburgu, Austrija.
 • Vršilac dužnosti rektora Evropskog univerziteta “Kallos“ Tuzla od osnivanja.
 • Vršilac dužnosti rektora Evropskog univerziteta Brčko distrikt od 22.06.2018. godine.
 • Predsjednik Upravnog odbora Evropskog univerziteta Brčko distrikt (2011. – 2015.).
 • Predsjednik Savjeta Evropskg univerziteta Brčko distrikt od 2015. godine.
 • Dekan Pavnog fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt od 2015. godine.
 • Član međunarodne organizacije East West bridge, nezavisne naučne i istraživačke zajednice, koja se bazira na nauci, istraživanja, dijalogu, toleranciji i razumijevanju.
 • Direktor Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere Evropskog univerziteta Brčko distrikt.
 • Član Redakcionog odbora časopisa Evropska revija.
 • Član Uređivačkog odbora časopisa Naučna revija.
 • Član Naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa Evropskog univerziteta Brčko distrikt.
 • Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt.
 • Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.
 • Član Naučnog i tehničkog odbora Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, sa sjedištem u Locarno, Švicarska.
2019-08-30T10:56:20+01:00