Naši mladi iz East West Bridge-a govore za medije, O čemu su razgovarali sa Escobarom

/Naši mladi iz East West Bridge-a govore za medije, O čemu su razgovarali sa Escobarom