Naida Ademović

/Naida Ademović

Doc. Dr.sci.Naida Ademovic, Dipl.građ.ing.

Naida Ademovic je rođena 1973 godine u Sarajevu gdje je završila četiri razreda osnovne škole. Nakon toga je se preselila u Kairo, Egipat gdje završila peti razred u britanskoj školi (El Alsson School), te šesti razred u američkom koleđu CAC (Cairo American College). Nakon povratka u Sarajevo, završila je osnovnu školu. Upisala je se u I Gimnaziju u Sarajevu gdje je završila prva dva razreda srednje škole. 1989 godine seli se u Adis Abebu, Etiopiju, gdje završava međunarodnu školu “Community School of Addis Ababa” i stiče dimpomu srednje škole.

Završila je Građevisnki faultet u Sarajevu i bila je najbolji student u peridu od zadnjih 10 godina. Prvo zvanje magistra tehničkih nauka u proračunskom inžinjerstvu stiče na Ruhr Univerzitetu u Bohumu, Njemačka kao stipendista DAAD-a. Naziv magistarske teze je bio: “Probabilistička simulacija armirano-betonskih elemenata izloženih djelovanju dugotrajnog mehaničkog opterećenja”. Bila je jedan od tri najbolja studenta generacije.

Dodatno, kao stipendista Europske Komisije pohađa Napredni magistarski studiji vezan za analizu konstrukcija historijskih građevina odnosno građevina kulturno-historijskog značaja. Ovaj magistaski studiji pohađa na Univeritetu Padova, a odbranu teze, brani na Univerzitetu Minho, Guimarães u Portugalu, pod nazivom: “Seizmičko ponašanje tipične zidane konstrukcije u Bosni i Hercegovini”. Trenutno je jedina osoba u Bosni i Hercegovini sa ovakvom kvalifikacijom i magistraskom diplomom.

Stepen doktora tehničkoh nauka stiče na Univerzitetu u Sarajevu, na Građevinskom fakultetu u Sarajevo, a tema doktorske disertacije je glasila: ” Ponašanje zidanih konstrukcija u BiH pri dejstvu zemljotresa sa stanovišta savremenih teoretskih i eksperimentalnih saznanja”.

Od 2001 godine radi na Građevinskom fakultetu u Sarajevo kao i na Institutu za materijale i konstrukcije pri Građevinskom fakultetu u Sarajevo i radi na različitim projektima u praksi, kao što je projektovanje mostova, projektovanje konstrukcija, revizija različitih projekata, ispitivanje različitih konstrukcija i materijala itd. Trenutno radi kao docent na ovom fakultetu.

Naida Ademovic je treća gerenarcija građevisnkih inžinjera u svojoj porodici.

Radila je kao lokalni ekspert u nekoiko projekata Europske Komisije, Jedinice za rekonstrukciju mosta, sarajevo; Tehničkoj jedinici za pomoć EC u Bosni i Hercegovini. Također, radila je direktno za Delegaciju Europske komisje u Bosni i Hercegovini u sektorima za transport (mostovi, ceste, aerodromi, željeznice i granički prelazi) i energiju. Radila je i u USAID-ovom projektu – Reforma računovodstva u privatnom sektoru kao asistent/prevodioc šefu projekta.

Naida Ademovic tečno govori engleski jezik.

Autor je dvije knjige, i velikog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti građevine, itd.

2018-01-08T19:58:58+01:00