Mirza Atić

/Mirza Atić

Dr Mirza Atić je stručnjak za elektroenergetiku u oblastima kvalitete električne energije i upravljanje električnim rotacionim strojevima korištenjem neizrazite logike.

Rođen je 1965. u Tuzli. Diplomirao je na elektrotehničkom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu 1991 godine, na fakultetu elektrotehnike u Tuzli magistrirao je  u okviru CEFES programa 2008 godine, odbranio doktorsku disertaciju  na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014 godine.

Ubraja se u vrhunske bosanskohercegovačke poslovne stručnjake svoje oblasti  i odličan je poznavalac bosanskohercegovačko-njemačkih privrednih  odnosa.

Trenutno je Direktor predstavništva Gealan  za Bosnu i Hercegovinu.

Autor je velikog broja naučnih radova i naučnih konferencija iz oblasti elektroenergetike. Pored toga je i recenzent u naučnim časopisima u inostranstvu.

2023-09-19T17:43:42+01:00