Miroslav Galić

/Miroslav Galić

Mr Miroslav Galić, rođen u Banjoj Luci.

Radi kao asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci , na kome je 2010. godine stekao zvanje profesora filozofije ostvarivši prosjek 9,75, a 2017. godine zvanje magistra filozofije ostvarivši prosjek 9,94.

U zvanje asistenta na predmetu Uvod u filozofiju izabran je 2018. godine. Pored toga, asistira na predmetima Filozofija nauke, Filozofija tehnike, Filozofija prirode, Postmoderno mišljenje i Osnovi bioetike na Studijskom programu Filozofija Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, te Uvod u filozofiju i Novinarska etika na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.

Bibliografija

Galić, Miroslav. (2011). Subverzivnost u pop kulturi. Zbornik 4. kulturološkega simpozija „Ure pop kulture: Balkan vrača pogled“. Ljubljana: Društvo kulturologov Kult.co. str. 60-66.

Galić, Miroslav. (2014). Nužnost kontingencije i ptolomejska kontrarevolucija. Zbornik sa međunarodnog simpozija „Filozofija i znanost“. Zagreb: USF. str. 167-177.

Bostrom, Nik. (2017). Budućnost ljudske evolucije. (preveo Miroslav Galić). Filozofski godišnjak. Godina H, broj 10. Banja Luka: Filozofsko društvo RS, str. 155-178.

Bostrom, N., Rouč, R. (2017). Etička pitanja u poboljšavanju čovjeka. (preveo Miroslav Galić). Filozofski godišnjak. Godina H, broj 10. Banjaluka: Filozofsko društvo RS. str. 179-216.

Votson, Ričard. (2017). Filozofsko pisanje: Vodič za profesionalno pisanje i objavljivanje. (preveli Miroslav Galić i Jelena Mihajlović). Banjaluka: Filozofsko društvo Republike Srpske.

Galić, M., Vučković, A. (ur.). (2018). Zbornik radova sa međunarodnog studentskog simpozijuma „Narativi i politička istina u kontekstu humanistike“. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Oženjen, otac jedne kćeri.

2020-09-22T22:44:51+01:00