Miralem Porobić

/Miralem Porobić

Nakon završetka pravnog fakulteta u Sarajevu, radio je u privredi, obavljao je dužnost sudije, a sa 34 g. imenovan je za predsjednika Vijeća suda časti Jugoslavije, na kojim poslovima ostaje do 1989.g.

Kao advokat radi od 1989.g. Do sada je objavio 12 knjiga i više desetina stručnih radova. Vodio je pravnu kliniku Pravnog fakulteta u Sarajevu za obligaciono pravo, a drži predavanja na seminarima u Neumu, Jahorini, Banjaluci i drugim mjestima, Predavač je u Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i RS.

Viši edukator u Odsjeku za edukaciju kaznenim stvarima pred Sudom BiH, Član mreže advokata Jugoistočne Evrope za zaštitu okoliša,  Završio obuku za trenere trenera u organizaciji Američkog ministarstva pravosuđa.

U organizaciji Regionalnog centra za zaštitu okoliša za centralnu i jugoistočnu Europu završio obuku iz oblasti zaštite okoliša u centrima: PRIMORSKO BULGARIA, SINAIA ROMANIA, OHRID FYR MACEDONIA, PULA R HRVATSKA, SARAJEVO, TESLIC, B&H, te u organizaciji GONG-a iz Zagreba, završio obuku za zaštitu okoliša  za područje Jadranskog sliva u gradovima: Vrsar, Rovinj, Opatija, Zagreb. Održao brojna predavanja na temu zaštite okoliša te objavio radove i recenzije u različitim časopisima.

2018-01-08T19:58:55+01:00 September 2nd, 2017|