Kenan Ademović – Potpredsjednik

/Kenan Ademović – Potpredsjednik

Dr.sci. Kenan Ademović, advokat

Kenan Ademović je rođen 1971. Godine u Sarajevu, gdje je završio šest razreda osnovne škole. U Egiptu gdje je i živio, završio je Osnovnu škole u CAC (Cairo American College). Srednju školu je završio u Etiopiji gdje je i živio u to vrijeme.

Pravni fakultet je završio u Sarajevu, gdje je i magistrirao prvi put na Univerzitetu u Sarajevu pravni fakultet.

Drugi put magistrira pri Univerzitetu u Bolonji i London School of Economics.

Doktorirao je pri Univerzitetu u Sarajevu, Pravni fakultet na temi „Evropski ustav i perspektive BiH kao evropskim integracijama“ i time stekao zvanje Doktor pravnih nauka.

Radi kao partner u advokatskoj kancelariji Filipović-Ademović od 2007. godine. Advokatska kancelarija zastupa kako domaće tako i strane firme na području Bosne i Hercegovine.

Kenan Ademović je peta generacija advokata po majčinoj liniji i četvrta generacija po očevoj liniji.

Pradjed Kenan Ademovića je bio advokat davne 1883. Godine.

Kenan Ademović posjeduje i zvanje Docenta i to za naučne oblasti „Upravno pravo“, Poslovno pravo“ i „Državno i međunarodno javno pravo“ i istovremeno predaje na Univerzitetima.

Radio je i kao: pravni ekspert u nekoliko projekata Evropske Komisije, radio u OHR-a Brčko Distrikta, u OSCE-u, U Soros Fondaciji kao kooridnator pri Pravnom Centru Soros Fondacije.

Takođe je radio i na ProjektU USAID-a „Justice Project in BiH“, 2015. godine.

Bio je i zastupnik u Kantonu Sarajevo od 2010-2014. Godine.

Trenutno nije politički aktivan.

Aktivno se služi engleskim jezikom.

Autor je dvije knjige, mnogih članaka vezanih za pravnu oblast itd.

Detaljnije…
2018-01-08T19:58:59+01:00