Na scenu stupaju internet nacije, Facebook sindikati, Twitter diplomatija…

/Na scenu stupaju internet nacije, Facebook sindikati, Twitter diplomatija…