Ivana Marić

/Ivana Marić

Ivana Marić, politička analitičarka, kolumnistica, savjetnica za političku komunikaciju

Ivana Marić, rođena 1972 u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu. Studij prava završila na Univerzitetu u Osijeku/Hrvatska. Od 1995 dvije godine živi i radi u Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu/Njemačka. Studiranje nastavlja u Sarajevu na Fakultetu za javnu upravu. Zvanje magistrice ekonomskih nauka stječe na zajedničkom magistarskom studiju Fakulteta političkih nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U magistarskom radu od preko 280 stranica analizira utjecaj političke propagande na izborno ponašanje birača.

Od 1997 godine uposlena u Predstavništvu njemačke političke fondacije Konrad-Adenauer-Stiftung u Bosni i Hercegovini. Vodi projekte vezane za temu politike, ustava, lokalne samouprave, borbe protiv korupcije i ekonomije. Pored toga povremeno je angažirana kao trenerica za programe team buildinga. Volonterski radi u NVO Altius koji rade sa djecom pod rizikom. 2012 piše političke kolumne za časopis South-East Review iz Zagreba. Nakon magisterija počinje se aktivno baviti političkom komunikacijom i političkom propagandom. Postaje politička analitičarka od koje mediji redovno traže mišljenja o aktuelnim političkim dešavanjima. Gostuje u mnogim TV i radijskim emisijama. Njeno mišljenje često traže i printani mediji. Bila je kolumnistica je političkog sedmičnog magazina Stav. Savjetnica je mnogih političara za političku komunikaciju. Drži predavanja na temu političkog marketinga, političke psihologije, političke komunikacije, izborne kampanje i političke propagande.

2018-01-08T19:58:55+01:00