Ilija Trninić član EWB BIH na Konferenciji civilnog društva, Banja Luka 16. 09. 2021.

/Ilija Trninić član EWB BIH na Konferenciji civilnog društva, Banja Luka 16. 09. 2021.