Igor Davidović diplomata i potpredsjednik EWB BIH govori za BHRT #Global.

/Igor Davidović diplomata i potpredsjednik EWB BIH govori za BHRT #Global.