Goran Nikolić

/Goran Nikolić

Goran Nikolić. Diplomirani Ekonomist

Goran Nikolić je rođen 1985. Godine u Sarajevu,

Prva četri razreda osnovne škole završava u Minhenu (Njemačka), ostala četri razreda u Mostaru (BiH).

Srednju Hotelijersko Turističku školu pohađao je u Mostaru (BiH) i Zagrebu (RH) gdje je i maturirao.

Ekonomski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu- smjera Financije završava 2009 godine

Profesionalno usavršavanje započinje u Hrvatskoj, te nastavlja u Švicarskoj i Engleskoj, radeći na nekoliko različitih pozicija u odjelima prodaje i trade marketinga dugi niz godina.

Trenutno je na poziciji Country Sales Manager-a za Nestle za Bosnu&Hercegovinu sa sjedištem u Sarajevu.

Trenutno nije politički aktivan.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

2018-01-08T19:58:56+01:00