Faruk Hadžić član EWB BIH; Od 1991. do 2019. godine BiH izgubila 1.5 miliona stanovnika. U 2020 – 16.000 više umrlih od rođenih

/Faruk Hadžić član EWB BIH; Od 1991. do 2019. godine BiH izgubila 1.5 miliona stanovnika. U 2020 – 16.000 više umrlih od rođenih

Faruk Hadžić ekonomski ekspert i član EWB BIH za FACE TV;

Od 1991. do 2019. godine BiH izgubila 1.5 miliona stanovnika. U 2020 – 16.000 više umrlih od rođenih

U novom prilogu sinoć na Centralnom dnevniku na Face TV ponovno smo svi zajedno ukazali na najbitniji problem koji Bosna i Hercegovina ima i koji će nastaviti da bude narednih godina, a to je iseljavanje stanovništva.

Najnoviji podaci Eurostat pokazuju da je kumulativni broj ukupnih boravišnih dozvola za naše građane u EU, na kraju 2019. godine iznosio 444.957. U odnosu na 2014. godinu, taj broj je povećan za 108.251.

Političari će se i dalje nastaviti “svađati”, gurajući teme poput jest ANP – nije ANP, broja i položaja zastava u Predsjedništvu BiH, formiranja rezervista, ili ko jeste, a ko nije čiji zaštitnik vitalnih nacionalnih interesa. Dokle god imamo teme poput ovih imat ćemo i masovno iseljavanje, a posljedično sve veći negativni prirodni priraštaj.

Ipak, želim da vjerujem i duboko se još uvijek nadam da će se promjenom političkog, društvenog i državnog kursa, u prepoznavanju stvarnih problema, ovi negativni trendovi okrenuti u pozitivne i da će mladi krenuti da se vraćaju u svoju jedinu domovinu – Bosnu i Hercegovinu!

 

2021-03-17T22:48:51+01:00 March 14th, 2021|