Faruk Hadžić ekonomista, član EWB BIH za Face tv upozorava: Najbitnija nafta, smanjite akcizu!

/Faruk Hadžić ekonomista, član EWB BIH za Face tv upozorava: Najbitnija nafta, smanjite akcizu!

Faruk Hadžić ekonomista, član EWB BIH za Face tv anlizira i upozorava

Faruk Hadžić na svom facebook-u:

Gotovo dvije godine od početka pandemije COVID-19 i naše panične kupovine brašna i toaletnog papira, svakodnevno svjedočimo istim scenama. Strah povećava paniku. Čak i ako niste namjeravali kupiti brašno, ako ste čuli od prvog komšije da je on / ona kupio / la i vi će te vrlo vjerovatno panično trčati u radnju.

Danas potpuno nerealne slike u marketu gdje sam bio u redovnoj sedmičnoj kupovini hrane. Mahnite kupovine brašna, konzervi, školjki jaja, neki uzimaju i kartone ulja i puna kolica konzervi.

Politika je kao i prošli put već zakasnila. Umjesto svakodnevnog zasjedanja i slanja umirujućih poruka građanima, koji će biti praćen konkretnim ekonomskim planom A, B, C itd. u slučaju da nastupe određena situacija, građani nastavljaju po starom, ne obazirujući se na mlake i povremene poruke. Sjetite se početka pandemije i masovnog broja otkaza “preko noći”, zbog izostanka pravovremene reakcije.

Cijene hrane i energenata mogu narasti zbog ove krize, ali ne treba stvarati paniku zbog nestašice. Zbog toga donosioci odluka trebaju reagovati i u slučaju rasta cijena pomoći građanima, direktno, putem sistema robnih rezervi i indirektno kroz subvenciju cijena životnih namirnica iz budžeta, ako bude potrebe, kako bi se obuzdao rast cijena – inflacija. Budžeti nikada nisu bili puniji, zbog velikog rasta prihoda od poreza, kao posljedica inflacije. Ovi ekstra prihodi trebaju biti usmjereni prema privredi kroz niže poreze i manje ili ukinute akcize na gorivo, manje poreze na plate i značajnije povećanje penzija, koje je inflacija značajno nagrizla.

Izvoz je posmatrano prema novcu koji je ušao u BiH ostvario značajan rast. Bilo bi dobro imati podatke da vidimo i usporedimo izvezene količine dobara, da li su i one narasle, ili su možda čak manje, ali zbog inflacije imamo utisak da je izvoz veći.

Za Federaciju BiH je možda i dobro što još nije usvojila Budžet za ovu godinu, jer ima priliku da ga sada “prepakuje” drugačije i uskladi sa krizom koja dolazi, kako bi maksimalno se pomoglo građanima i privredi.

Krize će biti i proći, ali je bitno kako se ponašamo i šta radimo kada neka od njih nastupi.

P.S. Nisam kupio niti jednu kilu brašna.

2022-03-03T13:20:31+01:00 February 27th, 2022|