Faruk Hadžić ekonomista: BiH od harača uzme 13 milijardi godišnje! Senad: Gdje su pare, je li RS bankrotirala? Tek će!

/Faruk Hadžić ekonomista: BiH od harača uzme 13 milijardi godišnje! Senad: Gdje su pare, je li RS bankrotirala? Tek će!