Evropski Univerzitet Brčko distrikt i Kallos Tuzla uručili zlatnu plaketu East West Bridge u BIH za poseban doprinos razvoju civilnog društva

/Evropski Univerzitet Brčko distrikt i Kallos Tuzla uručili zlatnu plaketu East West Bridge u BIH za poseban doprinos razvoju civilnog društva
05. aprila 2019. godine u Brčkom dodjeljena je Zlatna plaketa Think Tank organizaciji East West Bridge u BIH za poseban doprinos razvoju civilnog društva.
Akademik Nedeljko Stanković je na ovoj svečanosti predsjedniku Upravnog Odbora EWB u BiH Robertu Jovanoviću uručio Zlatnu plaketu.
Plaketa je uručena  Think Tank Organizaciji EWB u BIH na velikom skupu naučnika iz velikog broja zemalja iz cijelog svijeta od cijenjene naučno obrazovne institucije
Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Kallos Tuzla.

Ovo je velika čast za sve nas u organizaciji East West Bridge, priznanje i potvrda našeg rada. Naravno i obaveza da budemo još bolji i aktivniji u vremenu koje je pred nama.

Pogledajte ove linkove sa saopštenjem, galerijom slika i video :

https://www.youtube.com/watch?v=lTgU6O03NBc

https://www.youtube.com/watch?v=dFItYcpUwkU

http://eukallos.edu.ba/na-evropskom-univerzitetu-odrzan-vii-medunarodni-naucni-skup/

https://eubd.edu.ba/na-evropskom-univerzitetu-odrzan-vii-medunarodni-naucni-skup/

2019-05-08T23:54:11+01:00 April 5th, 2019|