Evropski Sud je jasno presudio: “U fokusu su prvo individualna prava”, pa tek onda kolektivna! Obavezno poslušati!

/Evropski Sud je jasno presudio: “U fokusu su prvo individualna prava”, pa tek onda kolektivna! Obavezno poslušati!

Faris Vehabović, sudija u evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, Sud je jasno presudio!

Svi trebaju prvo ovo poslušati pa onda procjenjivati kako da izgleda izborni zakon? Bezuslovno i doslovno moramo provesti sve pravosnažne presude međunarodnih i domaćih sudova”.

Pogledajte video:

Zornić, Finci, Sejdić u studiju FACE TV pojašnjavaju: “Mora se prvo promjeniti Ustav BIH, u suglasju na sve pravosnažne presude međunarodnih i domaćih sudova”. Onda će biti sasvim jasno kako treba izborni zakon da izgleda!

Pogledajte video:

 

2021-11-02T20:02:11+01:00 November 2nd, 2021|