Esad Bajtal, Svetlana Cenić, Slavo Kukić. za FTV Plenum

/Esad Bajtal, Svetlana Cenić, Slavo Kukić. za FTV Plenum

Ko će zaustaviti dezintegraciju zemlje? Je li kriza kreirana izvan BiH? Zašto su Bošnjaci na Balkanu smetnja za proširenje EU? Gdje su danas evropske vrijednosti?

Govore: Svetlana Cenić, Esad Bajtal i Slavo Kukić.

2021-12-28T22:13:56+01:00 December 28th, 2021|