Esad Bajtal član EWB BIH, govori za BHT1

/Esad Bajtal član EWB BIH, govori za BHT1