Emir Omić

/Emir Omić

Emir Omić,

rođen 07.03.1961. godine, supruga Slobodanka, otac dva sina.

-Osnovnu i srednju školu (veterinarski tehničar) završio u Banja Luci, 1981.godine.

-Plesni i skijaški trener:

Školu za plesne trenere završio u Sloveniji 1980. godine (Plesni savez Slovenije). Umjetnički rukovodilac i osnivač plesnog kluba Gemma, Banja Luka. Klub je aktivan i danas.

Školu za instruktore skijanja završio 1981.godine (Skijaški savez BIH). Instruktor je skijanja ski kluba “Stračevica”, Banja Luka. Klub aktivan i danas.

-Dugogodišnji koreograf pionirskog folklornog asambla “Veselin Masleša”, Banja Luka. Ansambl aktivno djeluje i danas.

-U periodu 1985-1992, radi na Medicinskom fakultetu, Banja Luka.

-1993. osnovao dioničarsko preduzeće UNICOOP trade, koje je aktivno i danas.

-1995. Izlazi iz partnerstva u Unicoop-u, seli se u Novi Sad, gdje otvara novo dioničarsko preduzeće “AS company”.

-1999. godine, izlazi iz partnerstva u “AS company”, vraća se u Banja Luku i zajedno sa suprugom osniva preduzeće “DIDACO commerce”,

2018-01-08T19:58:56+01:00