Doktorica Nurka Pranjić, član EWB BIH, koordinatorica medicine rada Federacije BiH pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji: “Covid 19 sa sobom nosi rizik najvišeg intenziteta”

/Doktorica Nurka Pranjić, član EWB BIH, koordinatorica medicine rada Federacije BiH pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji: “Covid 19 sa sobom nosi rizik najvišeg intenziteta”

Doktorica Nurka Pranjić, član EWB BIH, koordinatorica medicine rada Federacije BiH pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji: “Covid 19 sa sobom nosi rizik najvišeg intenziteta”

Izvor: RTV 7 , Tuzla

2021-04-15T16:57:49+01:00 April 15th, 2021|