Doktor Esad Bajtal član EWB BIH. U BiH vladaju interesne krimi-etno grupe. Živimo između straha i strepnje

/Doktor Esad Bajtal član EWB BIH. U BiH vladaju interesne krimi-etno grupe. Živimo između straha i strepnje